Download New

التصريف الفعل גֻּנָּה باللغة العبرية

X
صرّف

مجموعة Pu'al

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

إعلان

Present

 • אני/אתה/הואמְגוּנֶּה/מְגֻנֶּה
  ani/ata/humegune/megune
 • אני/את/היאמְגוּנָּה/מְגֻנָּה
  ani/at/himeguna/meguna
 • אנחנו/אתם/הןמְגוּנִּים/מְגֻנִּים
  anakhnu/atem/henmegunim/megunim
 • נחנו/אתן/הןמְגוּנּוֹת/מְגֻנּוֹת
  נחנו/aten/henmegunot/megunot

Past

 • אניגּוּנִּיתִי/גּוּנֵּיתִי/גֻּנִּיתִי/גֻּנֵּיתִי
  aniguniti/guneti/guniti/guneti
 • אתהגּוּנִּיתָ/גּוּנֵּיתָ/גֻּנִּיתָ/גֻּנֵּיתָ
  atagunita/guneta/gunita/guneta
 • אתגּוּנִּית/גּוּנֵּית/גֻּנִּית/גֻּנֵּית
  atgunit/gunet/gunit/gunet
 • הואגֻּנָּה/גּוּנָּה
  huguna/guna
 • היאגּוּנְּתָה/גֻּנְּתָה
  higunta/gunta
 • אנחנוגּוּנִּינוּ/גּוּנֵּינוּ/גֻּנֵּינוּ/גֻּנִּינוּ
  anakhnuguninu/gunenu/gunenu/guninu
 • אתםגּוּנֵּיתֶם/גּוּנִּיתֶם/גֻּנִּיתֶם/גֻּנֵּיתֶם
  atemgunetem/gunitem/gunitem/gunetem
 • אתןגּוּנִּיתֶן/גּוּנֵּיתֶן/גֻּנִּיתֶן/גֻּנֵּיתֶן
  atenguniten/guneten/guniten/guneten
 • הםגּוּנּוּ/גֻּנּוּ
  hemgunu/gunu
 • הןגּוּנּוּ/גֻּנּוּ
  hengunu/gunu

Future

 • אניאֲגוּנֶּה/אֲגֻנֶּה
  aniagune/agune
 • אתהתְּגוּנֶּה/תְּגֻנֶּה
  atategune/tegune
 • אתתְּגוּנִּי/תְּגֻנִּי
  atteguni/teguni
 • הואיְגוּנֶּה/יְגֻנֶּה
  huyegune/yegune
 • היאתְּגוּנֶּה/תְּגֻנֶּה
  hitegune/tegune
 • אנחנונְגוּנֶּה/נְגֻנֶּה
  anakhnunegune/negune
 • אתםתְּגוּנּוּ/תְּגֻנּוּ
  atemtegunu/tegunu
 • אתןתְּגוּנּוּ/תְּגוּנֶּינָה/תְּגֻנּוּ/תְּגֻנֶּינָה
  atentegunu/teguneyna/tegunu/teguneyna
 • הםיְגוּנּוּ/יְגֻנּוּ
  hemyegunu/yegunu
 • הןיְגוּנּוּ/תְּגוּנֶּינָה/יְגֻנּוּ/תְּגֻנֶּינָה
  henyegunu/teguneyna/yegunu/teguneyna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    إعلان
    تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
    ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “גֻּנָּה”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
    إعلان