Download New

التصريف الفعل לֻוָּה باللغة العبرية

X
صرّف

مجموعة Pu'al

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

إعلان

Present

 • אני/אתה/הואמְלוּוֶּה/מְלֻוֶּה
  ani/ata/humeluve/meluve
 • אני/את/היאמְלוּוָּה/מְלֻוָּה
  ani/at/himeluva/meluva
 • אנחנו/אתם/הןמְלוּוִּים/מְלֻוִּים
  anakhnu/atem/henmeluvim/meluvim
 • נחנו/אתן/הןמְלוּוּוֹת/מְלֻוּוֹת
  נחנו/aten/henmelvuot/melvuot

Past

 • אנילוּוֵּיתִי/לוּוִּיתִי/לֻוֵּיתִי/לֻוִּיתִי
  aniluveti/luviti/luveti/luviti
 • אתהלוּוֵּיתָ/לוּוִּיתָ/לֻוֵּיתָ/לֻוִּיתָ
  ataluveta/luvita/luveta/luvita
 • אתלוּוֵּית/לוּוִּית/לֻוֵּית/לֻוִּית
  atluvet/luvit/luvet/luvit
 • הואלֻוָּה/לוּוָּה
  huluva/luva
 • היאלוּוְּתָה/לֻוְּתָה
  hiluvta/luvta
 • אנחנולוּוִּינוּ/לוּוֵּינוּ/לֻוֵּינוּ/לֻוִּינוּ
  anakhnuluvinu/luvenu/luvenu/luvinu
 • אתםלוּוֵּיתֶם/לוּוִּיתֶם/לֻוִּיתֶם/לֻוֵּיתֶם
  atemluvetem/luvitem/luvitem/luvetem
 • אתןלוּוִּיתֶן/לוּוֵּיתֶן/לֻוֵּיתֶן/לֻוִּיתֶן
  atenluviten/luveten/luveten/luviten
 • הםלוּוּוּ/לֻוּוּ
  hemlevevu/levevu
 • הןלוּוּוּ/לֻוּוּ
  henlevevu/levevu

Future

 • אניאֲלוּוֶּה/אֲלֻוֶּה
  anialuve/aluve
 • אתהתְּלוּוֶּה/תְּלֻוֶּה
  atateluve/teluve
 • אתתְּלוּוִּי/תְּלֻוִּי
  atteluvi/teluvi
 • הואיְלוּוֶּה/יְלֻוֶּה
  huyeluve/yeluve
 • היאתְּלוּוֶּה/תְּלֻוֶּה
  hiteluve/teluve
 • אנחנונְלוּוֶּה/נְלֻוֶּה
  anakhnuneluve/neluve
 • אתםתְּלוּוּוּ/תְּלֻוּוּ
  atemtelevevu/televevu
 • אתןתְּלוּוּוּ/תְּלוּוֶּינָה/תְּלֻוּוּ/תְּלֻוֶּינָה
  atentelevevu/teluveyna/televevu/teluveyna
 • הםיְלוּוּוּ/יְלֻוּוּ
  hemyelvevu/yelvevu
 • הןיְלוּוּוּ/תְּלוּוֶּינָה/יְלֻוּוּ/תְּלֻוֶּינָה
  henyelvevu/teluveyna/yelvevu/teluveyna

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    إعلان
    تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
    ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “לֻוָּה”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
    إعلان