Download New

التصريف الفعل נֻסָּה باللغة العبرية

X
صرّف

مجموعة Pu'al

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

إعلان

Present

 • אני/אתה/הואמְנוּסֶּה/מְנֻסֶּה
  ani/ata/humenuse/menuse
 • אני/את/היאמְנוּסָּה/מְנֻסָּה
  ani/at/himenusa/menusa
 • אנחנו/אתם/הןמְנוּסִּים/מְנֻסִּים
  anakhnu/atem/henmenusim/menusim
 • נחנו/אתן/הןמְנוּסּוֹת/מְנֻסּוֹת
  נחנו/aten/henmenusot/menusot

Past

 • אנינוּסֵּיתִי/נוּסִּיתִי/נֻסִּיתִי/נֻסֵּיתִי
  aninuseti/nusiti/nusiti/nuseti
 • אתהנוּסִּיתָ/נוּסֵּיתָ/נֻסִּיתָ/נֻסֵּיתָ
  atanusita/nuseta/nusita/nuseta
 • אתנוּסִּית/נוּסֵּית/נֻסֵּית/נֻסִּית
  atnusit/nuset/nuset/nusit
 • הואנֻסָּה/נוּסָּה
  hunusa/nusa
 • היאנוּסְּתָה/נֻסְּתָה
  hinusta/nusta
 • אנחנונוּסִּינוּ/נוּסֵּינוּ/נֻסִּינוּ/נֻסֵּינוּ
  anakhnunusinu/nusenu/nusinu/nusenu
 • אתםנוּסִּיתֶם/נוּסֵּיתֶם/נֻסֵּיתֶם/נֻסִּיתֶם
  atemnusitem/nusetem/nusetem/nusitem
 • אתןנוּסִּיתֶן/נוּסֵּיתֶן/נֻסִּיתֶן/נֻסֵּיתֶן
  atennusiten/nuseten/nusiten/nuseten
 • הםנוּסּוּ/נֻסּוּ
  hemnusu/nusu
 • הןנוּסּוּ/נֻסּוּ
  hennusu/nusu

Future

 • אניאֲנוּסֶּה/אֲנֻסֶּה
  anianuse/anuse
 • אתהתְּנוּסֶּה/תְּנֻסֶּה
  atatenuse/tenuse
 • אתתְּנוּסִּי/תְּנֻסִּי
  attenusi/tenusi
 • הואיְנוּסֶּה/יְנֻסֶּה
  huyenuse/yenuse
 • היאתְּנוּסֶּה/תְּנֻסֶּה
  hitenuse/tenuse
 • אנחנונְנוּסֶּה/נְנֻסֶּה
  anakhnunenuse/nenuse
 • אתםתְּנוּסּוּ/תְּנֻסּוּ
  atemtenusu/tenusu
 • אתןתְּנוּסּוּ/תְּנוּסֶּינָה/תְּנֻסּוּ/תְּנֻסֶּינָה
  atentenusu/tenuseyna/tenusu/tenuseyna
 • הםיְנוּסּוּ/יְנֻסּוּ
  hemyenusu/yenusu
 • הןתְּנוּסֶּינָה/יְנוּסּוּ/תְּנֻסֶּינָה/יְנֻסּוּ
  hentenuseyna/yenusu/tenuseyna/yenusu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    إعلان
    تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
    ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “נֻסָּה”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
    إعلان