Download New

التصريف الفعل עֻבָּה باللغة العبرية

X
صرّف

مجموعة Pu'al

Binyan pu’al is the passive counterpart of binyan pi’el. For example, חֻנַּךְ 'he was educated' is derived from חִנֵּךְ 'he educated'.

إعلان

Present

 • אני/אתה/הואמְעוּבֶּה/מְעֻבֶּה
  ani/ata/hume'ube/me'ube
 • אני/את/היאמְעוּבָּה/מְעֻבָּה
  ani/at/hime'uba/me'uba
 • אנחנו/אתם/הןמְעוּבִּים/מְעֻבִּים
  anakhnu/atem/henme'ubim/me'ubim
 • נחנו/אתן/הןמְעוּבּוֹת/מְעֻבּוֹת
  נחנו/aten/henme'ubot/me'ubot

Past

 • אניעוּבֵּיתִי/עוּבִּיתִי/עֻבֵּיתִי/עֻבִּיתִי
  aniubeti/ubiti/ubeti/ubiti
 • אתהעוּבֵּיתָ/עוּבִּיתָ/עֻבֵּיתָ/עֻבִּיתָ
  ataubeta/ubita/ubeta/ubita
 • אתעוּבֵּית/עוּבִּית/עֻבֵּית/עֻבִּית
  atubet/ubit/ubet/ubit
 • הואעֻבָּה/עוּבָּה
  huuba/uba
 • היאעוּבְּתָה/עֻבְּתָה
  hiubta/ubta
 • אנחנועוּבִּינוּ/עוּבֵּינוּ/עֻבִּינוּ/עֻבֵּינוּ
  anakhnuubinu/ubenu/ubinu/ubenu
 • אתםעוּבֵּיתֶם/עוּבִּיתֶם/עֻבֵּיתֶם/עֻבִּיתֶם
  atemubetem/ubitem/ubetem/ubitem
 • אתןעוּבֵּיתֶן/עוּבִּיתֶן/עֻבֵּיתֶן/עֻבִּיתֶן
  atenubeten/ubiten/ubeten/ubiten
 • הםעוּבּוּ/עֻבּוּ
  hemubu/ubu
 • הןעוּבּוּ/עֻבּוּ
  henubu/ubu

Future

 • אניאֲעוּבֶּה/אֲעֻבֶּה
  ania'ube/a'ube
 • אתהתְּעוּבֶּה/תְּעֻבֶּה
  atate'ube/te'ube
 • אתתְּעוּבִּי/תְּעֻבִּי
  atte'ubi/te'ubi
 • הואיְעוּבֶּה/יְעֻבֶּה
  huye'ube/ye'ube
 • היאתְּעוּבֶּה/תְּעֻבֶּה
  hite'ube/te'ube
 • אנחנונְעוּבֶּה/נְעֻבֶּה
  anakhnune'ube/ne'ube
 • אתםתְּעוּבּוּ/תְּעֻבּוּ
  atemte'ubu/te'ubu
 • אתןתְּעוּבּוּ/תְּעוּבֶּינָה/תְּעֻבֶּינָה/תְּעֻבּוּ
  atente'ubu/te'ubeyna/te'ubeyna/te'ubu
 • הםיְעוּבּוּ/יְעֻבּוּ
  hemye'ubu/ye'ubu
 • הןתְּעוּבֶּינָה/יְעוּבּוּ/תְּעֻבֶּינָה/יְעֻבּוּ
  hente'ubeyna/ye'ubu/te'ubeyna/ye'ubu

Imperative

  Passive Participle

   Infinitive

    إعلان
    تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
    ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “עֻבָּה”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
    إعلان