Download New

التصريف الفعل اِخْضَلَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِخْضَلَلْتُ
  anaikhDalaltu
 • أَنْتَاِخْضَلَلْتَ
  antaikhDalalta
 • أَنْتِاِخْضَلَلْتِ
  antiikhDalalti
 • هُوَاِخْضَلَّ
  huwaikhDalla
 • هِيَاِخْضَلَّتْ
  hiyaikhDallat
 • أَنْتُمَااِخْضَلَلْتُمَا
  antumaaikhDalaltumaa
 • هُمَااِخْضَلَّا
  humaaikhDallaa
 • هُمَااِخْضَلَّتَا
  humaaikhDallataa
 • نَحْنُاِخْضَلَلْنَا
  naHnuikhDalalnaa
 • أَنْتُمْاِخْضَلَلْتُمْ
  antumikhDalaltum
 • أَنْتُنَّاِخْضَلَلْتُنَّ
  antunnaikhDalaltunna
 • هُمْاِخْضَلُّوا
  humikhDalluu
 • هُنَّاِخْضَلَلْنَ
  hunnaikhDalalna

Present

 • أَنَاأَخْضَلُّ
  anaʾakhDallu
 • أَنْتَتَخْضَلُّ
  antatakhDallu
 • أَنْتِتَخْضَلِّينَ
  antitakhDalliina
 • هُوَيَخْضَلُّ
  huwayakhDallu
 • هِيَتَخْضَلُّ
  hiyatakhDallu
 • أَنْتُمَاتَخْضَلَّانِ
  antumaatakhDallaani
 • هُمَايَخْضَلَّانِ
  humaayakhDallaani
 • هُمَاتَخْضَلَّانِ
  humaatakhDallaani
 • نَحْنُنَخْضَلُّ
  naHnunakhDallu
 • أَنْتُمْتَخْضَلُّونَ
  antumtakhDalluuna
 • أَنْتُنَّتَخْضَلِلْنَ
  antunnatakhDalilna
 • هُمْيَخْضَلُّونَ
  humyakhDalluuna
 • هُنَّيَخْضَلِلْنَ
  hunnayakhDalilna

Subjunctive

 • أَنَاأَخْضَلَّ
  anaʾakhDalla
 • أَنْتَتَخْضَلَّ
  antatakhDalla
 • أَنْتِتَخْضَلِّي
  antitakhDallii
 • هُوَيَخْضَلَّ
  huwayakhDalla
 • هِيَتَخْضَلَّ
  hiyatakhDalla
 • أَنْتُمَاتَخْضَلَّا
  antumaatakhDallaa
 • هُمَايَخْضَلَّا
  humaayakhDallaa
 • هُمَاتَخْضَلَّا
  humaatakhDallaa
 • نَحْنُنَخْضَلَّ
  naHnunakhDalla
 • أَنْتُمْتَخْضَلُّوا
  antumtakhDalluu
 • أَنْتُنَّتَخْضَلِلْنَ
  antunnatakhDalilna
 • هُمْيَخْضَلُّوا
  humyakhDalluu
 • هُنَّيَخْضَلِلْنَ
  hunnayakhDalilna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَخْضَلَّ/أَخْضَلِّ/أَخْضَلِلْ
  anaʾakhDalla/ʾakhDalli/ʾakhDalil
 • أَنْتَتَخْضَلَّ/تَخْضَلِّ/تَخْضَلِلْ
  antatakhDalla/takhDalli/takhDalil
 • أَنْتِتَخْضَلِّي
  antitakhDallii
 • هُوَيَخْضَلَّ/يَخْضَلِّ/يَخْضَلِلْ
  huwayakhDalla/yakhDalli/yakhDalil
 • هِيَتَخْضَلَّ/تَخْضَلِّ/تَخْضَلِلْ
  hiyatakhDalla/takhDalli/takhDalil
 • أَنْتُمَاتَخْضَلَّا
  antumaatakhDallaa
 • هُمَايَخْضَلَّا
  humaayakhDallaa
 • هُمَاتَخْضَلَّا
  humaatakhDallaa
 • نَحْنُنَخْضَلَّ/نَخْضَلِّ/نَخْضَلِلْ
  naHnunakhDalla/nakhDalli/nakhDalil
 • أَنْتُمْتَخْضَلُّوا
  antumtakhDalluu
 • أَنْتُنَّتَخْضَلِلْنَ
  antunnatakhDalilna
 • هُمْيَخْضَلُّوا
  humyakhDalluu
 • هُنَّيَخْضَلِلْنَ
  hunnayakhDalilna

Past

 • أَنَااُخْضُلِلْتُ
  anaukhDuliltu
 • أَنْتَاُخْضُلِلْتَ
  antaukhDulilta
 • أَنْتِاُخْضُلِلْتِ
  antiukhDulilti
 • هُوَاُخْضُلَّ
  huwaukhDulla
 • هِيَاُخْضُلَّتْ
  hiyaukhDullat
 • أَنْتُمَااُخْضُلِلْتُمَا
  antumaaukhDuliltumaa
 • هُمَااُخْضُلَّا
  humaaukhDullaa
 • هُمَااُخْضُلَّتَا
  humaaukhDullataa
 • نَحْنُاُخْضُلِلْنَا
  naHnuukhDulilnaa
 • أَنْتُمْاُخْضُلِلْتُمْ
  antumukhDuliltum
 • أَنْتُنَّاُخْضُلِلْتُنَّ
  antunnaukhDuliltunna
 • هُمْاُخْضُلُّوا
  humukhDulluu
 • هُنَّاُخْضُلِلْنَ
  hunnaukhDulilna

Present

 • أَنَاأُخْضَلُّ
  anaʾukhDallu
 • أَنْتَتُخْضَلُّ
  antatukhDallu
 • أَنْتِتُخْضَلِّينَ
  antitukhDalliina
 • هُوَيُخْضَلُّ
  huwayukhDallu
 • هِيَتُخْضَلُّ
  hiyatukhDallu
 • أَنْتُمَاتُخْضَلَّانِ
  antumaatukhDallaani
 • هُمَايُخْضَلَّانِ
  humaayukhDallaani
 • هُمَاتُخْضَلَّانِ
  humaatukhDallaani
 • نَحْنُنُخْضَلُّ
  naHnunukhDallu
 • أَنْتُمْتُخْضَلُّونَ
  antumtukhDalluuna
 • أَنْتُنَّتُخْضَلَلْنَ
  antunnatukhDalalna
 • هُمْيُخْضَلُّونَ
  humyukhDalluuna
 • هُنَّيُخْضَلَلْنَ
  hunnayukhDalalna

Subjunctive

 • أَنَاأُخْضَلَّ
  anaʾukhDalla
 • أَنْتَتُخْضَلَّ
  antatukhDalla
 • أَنْتِتُخْضَلِّي
  antitukhDallii
 • هُوَيُخْضَلَّ
  huwayukhDalla
 • هِيَتُخْضَلَّ
  hiyatukhDalla
 • أَنْتُمَاتُخْضَلَّا
  antumaatukhDallaa
 • هُمَايُخْضَلَّا
  humaayukhDallaa
 • هُمَاتُخْضَلَّا
  humaatukhDallaa
 • نَحْنُنُخْضَلَّ
  naHnunukhDalla
 • أَنْتُمْتُخْضَلُّوا
  antumtukhDalluu
 • أَنْتُنَّتُخْضَلَلْنَ
  antunnatukhDalalna
 • هُمْيُخْضَلُّوا
  humyukhDalluu
 • هُنَّيُخْضَلَلْنَ
  hunnayukhDalalna

Jussive

 • أَنَاأُخْضَلَّ/أُخْضَلِّ/أُخْضَلَلْ
  anaʾukhDalla/ʾukhDalli/ʾukhDalal
 • أَنْتَتُخْضَلَّ/تُخْضَلِّ/تُخْضَلَلْ
  antatukhDalla/tukhDalli/tukhDalal
 • أَنْتِتُخْضَلِّي
  antitukhDallii
 • هُوَيُخْضَلَّ/يُخْضَلِّ/يُخْضَلَلْ
  huwayukhDalla/yukhDalli/yukhDalal
 • هِيَتُخْضَلَّ/تُخْضَلِّ/تُخْضَلَلْ
  hiyatukhDalla/tukhDalli/tukhDalal
 • أَنْتُمَاتُخْضَلَّا
  antumaatukhDallaa
 • هُمَايُخْضَلَّا
  humaayukhDallaa
 • هُمَاتُخْضَلَّا
  humaatukhDallaa
 • نَحْنُنُخْضَلَّ/نُخْضَلِّ/نُخْضَلَلْ
  naHnunukhDalla/nukhDalli/nukhDalal
 • أَنْتُمْتُخْضَلُّوا
  antumtukhDalluu
 • أَنْتُنَّتُخْضَلَلْنَ
  antunnatukhDalalna
 • هُمْيُخْضَلُّوا
  humyukhDalluu
 • هُنَّيُخْضَلَلْنَ
  hunnayukhDalalna

Imperative

 • أَنْتَاِخْضَلَّ/اِخْضَلِّ/اِخْضَلِلْ
  antaikhDalla/ikhDalli/ikhDalil
 • أَنْتِاِخْضَلِّي
  antiikhDallii
 • أَنْتُمَااِخْضَلَّا
  antumaaikhDallaa
 • أَنْتُمْاِخْضَلُّوا
  antumikhDalluu
 • أَنْتُنَّاِخْضَلِلْنَ
  antunnaikhDalilna

Participles

Active

 • مُخْضَلّ
  mukhDall

Passive

 • مُخْضَلّ
  mukhDall

Verbal noun

 • اِخْضِلَال
  ikhDilaal
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِخْضَلَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان