Download New

التصريف الفعل اِرْتَدَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِرْتَدَدْتُ
  anairtadadtu
 • أَنْتَاِرْتَدَدْتَ
  antairtadadta
 • أَنْتِاِرْتَدَدْتِ
  antiirtadadti
 • هُوَاِرْتَدَّ
  huwairtadda
 • هِيَاِرْتَدَّتْ
  hiyairtaddat
 • أَنْتُمَااِرْتَدَدْتُمَا
  antumaairtadadtumaa
 • هُمَااِرْتَدَّا
  humaairtaddaa
 • هُمَااِرْتَدَّتَا
  humaairtaddataa
 • نَحْنُاِرْتَدَدْنَا
  naHnuirtadadnaa
 • أَنْتُمْاِرْتَدَدْتُمْ
  antumirtadadtum
 • أَنْتُنَّاِرْتَدَدْتُنَّ
  antunnairtadadtunna
 • هُمْاِرْتَدُّوا
  humirtadduu
 • هُنَّاِرْتَدَدْنَ
  hunnairtadadna

Present

 • أَنَاأَرْتَدُّ
  anaʾartaddu
 • أَنْتَتَرْتَدُّ
  antatartaddu
 • أَنْتِتَرْتَدِّينَ
  antitartaddiina
 • هُوَيَرْتَدُّ
  huwayartaddu
 • هِيَتَرْتَدُّ
  hiyatartaddu
 • أَنْتُمَاتَرْتَدَّانِ
  antumaatartaddaani
 • هُمَايَرْتَدَّانِ
  humaayartaddaani
 • هُمَاتَرْتَدَّانِ
  humaatartaddaani
 • نَحْنُنَرْتَدُّ
  naHnunartaddu
 • أَنْتُمْتَرْتَدُّونَ
  antumtartadduuna
 • أَنْتُنَّتَرْتَدِدْنَ
  antunnatartadidna
 • هُمْيَرْتَدُّونَ
  humyartadduuna
 • هُنَّيَرْتَدِدْنَ
  hunnayartadidna

Subjunctive

 • أَنَاأَرْتَدَّ
  anaʾartadda
 • أَنْتَتَرْتَدَّ
  antatartadda
 • أَنْتِتَرْتَدِّي
  antitartaddii
 • هُوَيَرْتَدَّ
  huwayartadda
 • هِيَتَرْتَدَّ
  hiyatartadda
 • أَنْتُمَاتَرْتَدَّا
  antumaatartaddaa
 • هُمَايَرْتَدَّا
  humaayartaddaa
 • هُمَاتَرْتَدَّا
  humaatartaddaa
 • نَحْنُنَرْتَدَّ
  naHnunartadda
 • أَنْتُمْتَرْتَدُّوا
  antumtartadduu
 • أَنْتُنَّتَرْتَدِدْنَ
  antunnatartadidna
 • هُمْيَرْتَدُّوا
  humyartadduu
 • هُنَّيَرْتَدِدْنَ
  hunnayartadidna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَرْتَدَّ/أَرْتَدِّ/أَرْتَدِدْ
  anaʾartadda/ʾartaddi/ʾartadid
 • أَنْتَتَرْتَدَّ/تَرْتَدِّ/تَرْتَدِدْ
  antatartadda/tartaddi/tartadid
 • أَنْتِتَرْتَدِّي
  antitartaddii
 • هُوَيَرْتَدَّ/يَرْتَدِّ/يَرْتَدِدْ
  huwayartadda/yartaddi/yartadid
 • هِيَتَرْتَدَّ/تَرْتَدِّ/تَرْتَدِدْ
  hiyatartadda/tartaddi/tartadid
 • أَنْتُمَاتَرْتَدَّا
  antumaatartaddaa
 • هُمَايَرْتَدَّا
  humaayartaddaa
 • هُمَاتَرْتَدَّا
  humaatartaddaa
 • نَحْنُنَرْتَدَّ/نَرْتَدِّ/نَرْتَدِدْ
  naHnunartadda/nartaddi/nartadid
 • أَنْتُمْتَرْتَدُّوا
  antumtartadduu
 • أَنْتُنَّتَرْتَدِدْنَ
  antunnatartadidna
 • هُمْيَرْتَدُّوا
  humyartadduu
 • هُنَّيَرْتَدِدْنَ
  hunnayartadidna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَاِرْتَدَّ/اِرْتَدِّ/اِرْتَدِدْ
      antairtadda/irtaddi/irtadid
     • أَنْتِاِرْتَدِّي
      antiirtaddii
     • أَنْتُمَااِرْتَدَّا
      antumaairtaddaa
     • أَنْتُمْاِرْتَدُّوا
      antumirtadduu
     • أَنْتُنَّاِرْتَدِدْنَ
      antunnairtadidna

     Participles

     Active

     • مُرْتَدّ
      murtadd

     Passive

     • مُرْتَدّ
      murtadd

     Verbal noun

     • اِرْتِدَاد
      irtidaad
     إعلان
     تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
     ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِرْتَدَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
     إعلان