Download New

التصريف الفعل اِسْتَثْنَى

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِسْتَثْنَيْتُ
  anaistathnaytu
 • أَنْتَاِسْتَثْنَيْتَ
  antaistathnayta
 • أَنْتِاِسْتَثْنَيْتِ
  antiistathnayti
 • هُوَاِسْتَثْنَى
  huwaistathnaa
 • هِيَاِسْتَثْنَتْ
  hiyaistathnat
 • أَنْتُمَااِسْتَثْنَيْتُمَا
  antumaaistathnaytumaa
 • هُمَااِسْتَثْنَيَا
  humaaistathnayaa
 • هُمَااِسْتَثْنَتَا
  humaaistathnataa
 • نَحْنُاِسْتَثْنَيْنَا
  naHnuistathnaynaa
 • أَنْتُمْاِسْتَثْنَيْتُمْ
  antumistathnaytum
 • أَنْتُنَّاِسْتَثْنَيْتُنَّ
  antunnaistathnaytunna
 • هُمْاِسْتَثْنَوْا
  humistathnaw
 • هُنَّاِسْتَثْنَيْنَ
  hunnaistathnayna

Present

 • أَنَاأَسْتَثْنِي
  anaʾastathnii
 • أَنْتَتَسْتَثْنِي
  antatastathnii
 • أَنْتِتَسْتَثْنِينَ
  antitastathniina
 • هُوَيَسْتَثْنِي
  huwayastathnii
 • هِيَتَسْتَثْنِي
  hiyatastathnii
 • أَنْتُمَاتَسْتَثْنِيَانِ
  antumaatastathniyaani
 • هُمَايَسْتَثْنِيَانِ
  humaayastathniyaani
 • هُمَاتَسْتَثْنِيَانِ
  humaatastathniyaani
 • نَحْنُنَسْتَثْنِي
  naHnunastathnii
 • أَنْتُمْتَسْتَثْنُونَ
  antumtastathnuuna
 • أَنْتُنَّتَسْتَثْنِينَ
  antunnatastathniina
 • هُمْيَسْتَثْنُونَ
  humyastathnuuna
 • هُنَّيَسْتَثْنِينَ
  hunnayastathniina

Subjunctive

 • أَنَاأَسْتَثْنِيَ
  anaʾastathniya
 • أَنْتَتَسْتَثْنِيَ
  antatastathniya
 • أَنْتِتَسْتَثْنِي
  antitastathnii
 • هُوَيَسْتَثْنِيَ
  huwayastathniya
 • هِيَتَسْتَثْنِيَ
  hiyatastathniya
 • أَنْتُمَاتَسْتَثْنِيَا
  antumaatastathniyaa
 • هُمَايَسْتَثْنِيَا
  humaayastathniyaa
 • هُمَاتَسْتَثْنِيَا
  humaatastathniyaa
 • نَحْنُنَسْتَثْنِيَ
  naHnunastathniya
 • أَنْتُمْتَسْتَثْنُوا
  antumtastathnuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَثْنِينَ
  antunnatastathniina
 • هُمْيَسْتَثْنُوا
  humyastathnuu
 • هُنَّيَسْتَثْنِينَ
  hunnayastathniina

Passive

Jussive

 • أَنَاأَسْتَثْنِ
  anaʾastathni
 • أَنْتَتَسْتَثْنِ
  antatastathni
 • أَنْتِتَسْتَثْنِي
  antitastathnii
 • هُوَيَسْتَثْنِ
  huwayastathni
 • هِيَتَسْتَثْنِ
  hiyatastathni
 • أَنْتُمَاتَسْتَثْنِيَا
  antumaatastathniyaa
 • هُمَايَسْتَثْنِيَا
  humaayastathniyaa
 • هُمَاتَسْتَثْنِيَا
  humaatastathniyaa
 • نَحْنُنَسْتَثْنِ
  naHnunastathni
 • أَنْتُمْتَسْتَثْنُوا
  antumtastathnuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَثْنِينَ
  antunnatastathniina
 • هُمْيَسْتَثْنُوا
  humyastathnuu
 • هُنَّيَسْتَثْنِينَ
  hunnayastathniina

Past

 • أَنَااُسْتُثْنِيتُ
  anaustuthniitu
 • أَنْتَاُسْتُثْنِيتَ
  antaustuthniita
 • أَنْتِاُسْتُثْنِيتِ
  antiustuthniiti
 • هُوَاُسْتُثْنِيَ
  huwaustuthniya
 • هِيَاُسْتُثْنِيَتْ
  hiyaustuthniyat
 • أَنْتُمَااُسْتُثْنِيتُمَا
  antumaaustuthniitumaa
 • هُمَااُسْتُثْنِيَا
  humaaustuthniyaa
 • هُمَااُسْتُثْنِيَتَا
  humaaustuthniyataa
 • نَحْنُاُسْتُثْنِينَا
  naHnuustuthniinaa
 • أَنْتُمْاُسْتُثْنِيتُمْ
  antumustuthniitum
 • أَنْتُنَّاُسْتُثْنِيتُنَّ
  antunnaustuthniitunna
 • هُمْاُسْتُثْنُوا
  humustuthnuu
 • هُنَّاُسْتُثْنِينَ
  hunnaustuthniina

Present

 • أَنَاأُسْتَثْنَى
  anaʾustathnaa
 • أَنْتَتُسْتَثْنَى
  antatustathnaa
 • أَنْتِتُسْتَثْنَيْنَ
  antitustathnayna
 • هُوَيُسْتَثْنَى
  huwayustathnaa
 • هِيَتُسْتَثْنَى
  hiyatustathnaa
 • أَنْتُمَاتُسْتَثْنَيَانِ
  antumaatustathnayaani
 • هُمَايُسْتَثْنَيَانِ
  humaayustathnayaani
 • هُمَاتُسْتَثْنَيَانِ
  humaatustathnayaani
 • نَحْنُنُسْتَثْنَى
  naHnunustathnaa
 • أَنْتُمْتُسْتَثْنَوْنَ
  antumtustathnawna
 • أَنْتُنَّتُسْتَثْنَيْنَ
  antunnatustathnayna
 • هُمْيُسْتَثْنَوْنَ
  humyustathnawna
 • هُنَّيُسْتَثْنَيْنَ
  hunnayustathnayna

Subjunctive

 • أَنَاأُسْتَثْنَى
  anaʾustathnaa
 • أَنْتَتُسْتَثْنَى
  antatustathnaa
 • أَنْتِتُسْتَثْنَيْ
  antitustathnay
 • هُوَيُسْتَثْنَى
  huwayustathnaa
 • هِيَتُسْتَثْنَى
  hiyatustathnaa
 • أَنْتُمَاتُسْتَثْنَيَا
  antumaatustathnayaa
 • هُمَايُسْتَثْنَيَا
  humaayustathnayaa
 • هُمَاتُسْتَثْنَيَا
  humaatustathnayaa
 • نَحْنُنُسْتَثْنَى
  naHnunustathnaa
 • أَنْتُمْتُسْتَثْنَوْا
  antumtustathnaw
 • أَنْتُنَّتُسْتَثْنَيْنَ
  antunnatustathnayna
 • هُمْيُسْتَثْنَوْا
  humyustathnaw
 • هُنَّيُسْتَثْنَيْنَ
  hunnayustathnayna

Jussive

 • أَنَاأُسْتَثْنَ
  anaʾustathna
 • أَنْتَتُسْتَثْنَ
  antatustathna
 • أَنْتِتُسْتَثْنَيْ
  antitustathnay
 • هُوَيُسْتَثْنَ
  huwayustathna
 • هِيَتُسْتَثْنَ
  hiyatustathna
 • أَنْتُمَاتُسْتَثْنَيَا
  antumaatustathnayaa
 • هُمَايُسْتَثْنَيَا
  humaayustathnayaa
 • هُمَاتُسْتَثْنَيَا
  humaatustathnayaa
 • نَحْنُنُسْتَثْنَ
  naHnunustathna
 • أَنْتُمْتُسْتَثْنَوْا
  antumtustathnaw
 • أَنْتُنَّتُسْتَثْنَيْنَ
  antunnatustathnayna
 • هُمْيُسْتَثْنَوْا
  humyustathnaw
 • هُنَّيُسْتَثْنَيْنَ
  hunnayustathnayna

Imperative

 • أَنْتَاِسْتَثْنِ
  antaistathni
 • أَنْتِاِسْتَثْنِي
  antiistathnii
 • أَنْتُمَااِسْتَثْنِيَا
  antumaaistathniyaa
 • أَنْتُمْاِسْتَثْنُوا
  antumistathnuu
 • أَنْتُنَّاِسْتَثْنِينَ
  antunnaistathniina

Participles

Active

 • مُسْتَثْنٍ
  mustathnin

Passive

 • مُسْتَثْنًى
  mustathnan

Verbal noun

 • اِسْتِثْنَاء
  istithnaaʾ
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِسْتَثْنَى”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان