Download New

التصريف الفعل اِسْتَخْلَصَ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِسْتَخْلَصْتُ
  anaistakhlaStu
 • أَنْتَاِسْتَخْلَصْتَ
  antaistakhlaSta
 • أَنْتِاِسْتَخْلَصْتِ
  antiistakhlaSti
 • هُوَاِسْتَخْلَصَ
  huwaistakhlaSa
 • هِيَاِسْتَخْلَصَتْ
  hiyaistakhlaSat
 • أَنْتُمَااِسْتَخْلَصْتُمَا
  antumaaistakhlaStumaa
 • هُمَااِسْتَخْلَصَا
  humaaistakhlaSaa
 • هُمَااِسْتَخْلَصَتَا
  humaaistakhlaSataa
 • نَحْنُاِسْتَخْلَصْنَا
  naHnuistakhlaSnaa
 • أَنْتُمْاِسْتَخْلَصْتُمْ
  antumistakhlaStum
 • أَنْتُنَّاِسْتَخْلَصْتُنَّ
  antunnaistakhlaStunna
 • هُمْاِسْتَخْلَصُوا
  humistakhlaSuu
 • هُنَّاِسْتَخْلَصْنَ
  hunnaistakhlaSna

Present

 • أَنَاأَسْتَخْلِصُ
  anaʾastakhliSu
 • أَنْتَتَسْتَخْلِصُ
  antatastakhliSu
 • أَنْتِتَسْتَخْلِصِينَ
  antitastakhliSiina
 • هُوَيَسْتَخْلِصُ
  huwayastakhliSu
 • هِيَتَسْتَخْلِصُ
  hiyatastakhliSu
 • أَنْتُمَاتَسْتَخْلِصَانِ
  antumaatastakhliSaani
 • هُمَايَسْتَخْلِصَانِ
  humaayastakhliSaani
 • هُمَاتَسْتَخْلِصَانِ
  humaatastakhliSaani
 • نَحْنُنَسْتَخْلِصُ
  naHnunastakhliSu
 • أَنْتُمْتَسْتَخْلِصُونَ
  antumtastakhliSuuna
 • أَنْتُنَّتَسْتَخْلِصْنَ
  antunnatastakhliSna
 • هُمْيَسْتَخْلِصُونَ
  humyastakhliSuuna
 • هُنَّيَسْتَخْلِصْنَ
  hunnayastakhliSna

Subjunctive

 • أَنَاأَسْتَخْلِصَ
  anaʾastakhliSa
 • أَنْتَتَسْتَخْلِصَ
  antatastakhliSa
 • أَنْتِتَسْتَخْلِصِي
  antitastakhliSii
 • هُوَيَسْتَخْلِصَ
  huwayastakhliSa
 • هِيَتَسْتَخْلِصَ
  hiyatastakhliSa
 • أَنْتُمَاتَسْتَخْلِصَا
  antumaatastakhliSaa
 • هُمَايَسْتَخْلِصَا
  humaayastakhliSaa
 • هُمَاتَسْتَخْلِصَا
  humaatastakhliSaa
 • نَحْنُنَسْتَخْلِصَ
  naHnunastakhliSa
 • أَنْتُمْتَسْتَخْلِصُوا
  antumtastakhliSuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَخْلِصْنَ
  antunnatastakhliSna
 • هُمْيَسْتَخْلِصُوا
  humyastakhliSuu
 • هُنَّيَسْتَخْلِصْنَ
  hunnayastakhliSna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَسْتَخْلِصْ
  anaʾastakhliS
 • أَنْتَتَسْتَخْلِصْ
  antatastakhliS
 • أَنْتِتَسْتَخْلِصِي
  antitastakhliSii
 • هُوَيَسْتَخْلِصْ
  huwayastakhliS
 • هِيَتَسْتَخْلِصْ
  hiyatastakhliS
 • أَنْتُمَاتَسْتَخْلِصَا
  antumaatastakhliSaa
 • هُمَايَسْتَخْلِصَا
  humaayastakhliSaa
 • هُمَاتَسْتَخْلِصَا
  humaatastakhliSaa
 • نَحْنُنَسْتَخْلِصْ
  naHnunastakhliS
 • أَنْتُمْتَسْتَخْلِصُوا
  antumtastakhliSuu
 • أَنْتُنَّتَسْتَخْلِصْنَ
  antunnatastakhliSna
 • هُمْيَسْتَخْلِصُوا
  humyastakhliSuu
 • هُنَّيَسْتَخْلِصْنَ
  hunnayastakhliSna

Past

 • أَنَااُسْتُخْلِصْتُ
  anaustukhliStu
 • أَنْتَاُسْتُخْلِصْتَ
  antaustukhliSta
 • أَنْتِاُسْتُخْلِصْتِ
  antiustukhliSti
 • هُوَاُسْتُخْلِصَ
  huwaustukhliSa
 • هِيَاُسْتُخْلِصَتْ
  hiyaustukhliSat
 • أَنْتُمَااُسْتُخْلِصْتُمَا
  antumaaustukhliStumaa
 • هُمَااُسْتُخْلِصَا
  humaaustukhliSaa
 • هُمَااُسْتُخْلِصَتَا
  humaaustukhliSataa
 • نَحْنُاُسْتُخْلِصْنَا
  naHnuustukhliSnaa
 • أَنْتُمْاُسْتُخْلِصْتُمْ
  antumustukhliStum
 • أَنْتُنَّاُسْتُخْلِصْتُنَّ
  antunnaustukhliStunna
 • هُمْاُسْتُخْلِصُوا
  humustukhliSuu
 • هُنَّاُسْتُخْلِصْنَ
  hunnaustukhliSna

Present

 • أَنَاأُسْتَخْلَصُ
  anaʾustakhlaSu
 • أَنْتَتُسْتَخْلَصُ
  antatustakhlaSu
 • أَنْتِتُسْتَخْلَصِينَ
  antitustakhlaSiina
 • هُوَيُسْتَخْلَصُ
  huwayustakhlaSu
 • هِيَتُسْتَخْلَصُ
  hiyatustakhlaSu
 • أَنْتُمَاتُسْتَخْلَصَانِ
  antumaatustakhlaSaani
 • هُمَايُسْتَخْلَصَانِ
  humaayustakhlaSaani
 • هُمَاتُسْتَخْلَصَانِ
  humaatustakhlaSaani
 • نَحْنُنُسْتَخْلَصُ
  naHnunustakhlaSu
 • أَنْتُمْتُسْتَخْلَصُونَ
  antumtustakhlaSuuna
 • أَنْتُنَّتُسْتَخْلَصْنَ
  antunnatustakhlaSna
 • هُمْيُسْتَخْلَصُونَ
  humyustakhlaSuuna
 • هُنَّيُسْتَخْلَصْنَ
  hunnayustakhlaSna

Subjunctive

 • أَنَاأُسْتَخْلَصَ
  anaʾustakhlaSa
 • أَنْتَتُسْتَخْلَصَ
  antatustakhlaSa
 • أَنْتِتُسْتَخْلَصِي
  antitustakhlaSii
 • هُوَيُسْتَخْلَصَ
  huwayustakhlaSa
 • هِيَتُسْتَخْلَصَ
  hiyatustakhlaSa
 • أَنْتُمَاتُسْتَخْلَصَا
  antumaatustakhlaSaa
 • هُمَايُسْتَخْلَصَا
  humaayustakhlaSaa
 • هُمَاتُسْتَخْلَصَا
  humaatustakhlaSaa
 • نَحْنُنُسْتَخْلَصَ
  naHnunustakhlaSa
 • أَنْتُمْتُسْتَخْلَصُوا
  antumtustakhlaSuu
 • أَنْتُنَّتُسْتَخْلَصْنَ
  antunnatustakhlaSna
 • هُمْيُسْتَخْلَصُوا
  humyustakhlaSuu
 • هُنَّيُسْتَخْلَصْنَ
  hunnayustakhlaSna

Jussive

 • أَنَاأُسْتَخْلَصْ
  anaʾustakhlaS
 • أَنْتَتُسْتَخْلَصْ
  antatustakhlaS
 • أَنْتِتُسْتَخْلَصِي
  antitustakhlaSii
 • هُوَيُسْتَخْلَصْ
  huwayustakhlaS
 • هِيَتُسْتَخْلَصْ
  hiyatustakhlaS
 • أَنْتُمَاتُسْتَخْلَصَا
  antumaatustakhlaSaa
 • هُمَايُسْتَخْلَصَا
  humaayustakhlaSaa
 • هُمَاتُسْتَخْلَصَا
  humaatustakhlaSaa
 • نَحْنُنُسْتَخْلَصْ
  naHnunustakhlaS
 • أَنْتُمْتُسْتَخْلَصُوا
  antumtustakhlaSuu
 • أَنْتُنَّتُسْتَخْلَصْنَ
  antunnatustakhlaSna
 • هُمْيُسْتَخْلَصُوا
  humyustakhlaSuu
 • هُنَّيُسْتَخْلَصْنَ
  hunnayustakhlaSna

Imperative

 • أَنْتَاِسْتَخْلِصْ
  antaistakhliS
 • أَنْتِاِسْتَخْلِصِي
  antiistakhliSii
 • أَنْتُمَااِسْتَخْلِصَا
  antumaaistakhliSaa
 • أَنْتُمْاِسْتَخْلِصُوا
  antumistakhliSuu
 • أَنْتُنَّاِسْتَخْلِصْنَ
  antunnaistakhliSna

Participles

Active

 • مُسْتَخْلِص
  mustakhliS

Passive

 • مُسْتَخْلَص
  mustakhlaS

Verbal noun

 • اِسْتِخْلَاص
  istikhlaaS
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِسْتَخْلَصَ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان