Download New

التصريف الفعل اِسْتَعْبَدَ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِسْتَعْبَدْتُ
  anaistaʿbadtu
 • أَنْتَاِسْتَعْبَدْتَ
  antaistaʿbadta
 • أَنْتِاِسْتَعْبَدْتِ
  antiistaʿbadti
 • هُوَاِسْتَعْبَدَ
  huwaistaʿbada
 • هِيَاِسْتَعْبَدَتْ
  hiyaistaʿbadat
 • أَنْتُمَااِسْتَعْبَدْتُمَا
  antumaaistaʿbadtumaa
 • هُمَااِسْتَعْبَدَا
  humaaistaʿbadaa
 • هُمَااِسْتَعْبَدَتَا
  humaaistaʿbadataa
 • نَحْنُاِسْتَعْبَدْنَا
  naHnuistaʿbadnaa
 • أَنْتُمْاِسْتَعْبَدْتُمْ
  antumistaʿbadtum
 • أَنْتُنَّاِسْتَعْبَدْتُنَّ
  antunnaistaʿbadtunna
 • هُمْاِسْتَعْبَدُوا
  humistaʿbaduu
 • هُنَّاِسْتَعْبَدْنَ
  hunnaistaʿbadna

Present

 • أَنَاأَسْتَعْبِدُ
  anaʾastaʿbidu
 • أَنْتَتَسْتَعْبِدُ
  antatastaʿbidu
 • أَنْتِتَسْتَعْبِدِينَ
  antitastaʿbidiina
 • هُوَيَسْتَعْبِدُ
  huwayastaʿbidu
 • هِيَتَسْتَعْبِدُ
  hiyatastaʿbidu
 • أَنْتُمَاتَسْتَعْبِدَانِ
  antumaatastaʿbidaani
 • هُمَايَسْتَعْبِدَانِ
  humaayastaʿbidaani
 • هُمَاتَسْتَعْبِدَانِ
  humaatastaʿbidaani
 • نَحْنُنَسْتَعْبِدُ
  naHnunastaʿbidu
 • أَنْتُمْتَسْتَعْبِدُونَ
  antumtastaʿbiduuna
 • أَنْتُنَّتَسْتَعْبِدْنَ
  antunnatastaʿbidna
 • هُمْيَسْتَعْبِدُونَ
  humyastaʿbiduuna
 • هُنَّيَسْتَعْبِدْنَ
  hunnayastaʿbidna

Subjunctive

 • أَنَاأَسْتَعْبِدَ
  anaʾastaʿbida
 • أَنْتَتَسْتَعْبِدَ
  antatastaʿbida
 • أَنْتِتَسْتَعْبِدِي
  antitastaʿbidii
 • هُوَيَسْتَعْبِدَ
  huwayastaʿbida
 • هِيَتَسْتَعْبِدَ
  hiyatastaʿbida
 • أَنْتُمَاتَسْتَعْبِدَا
  antumaatastaʿbidaa
 • هُمَايَسْتَعْبِدَا
  humaayastaʿbidaa
 • هُمَاتَسْتَعْبِدَا
  humaatastaʿbidaa
 • نَحْنُنَسْتَعْبِدَ
  naHnunastaʿbida
 • أَنْتُمْتَسْتَعْبِدُوا
  antumtastaʿbiduu
 • أَنْتُنَّتَسْتَعْبِدْنَ
  antunnatastaʿbidna
 • هُمْيَسْتَعْبِدُوا
  humyastaʿbiduu
 • هُنَّيَسْتَعْبِدْنَ
  hunnayastaʿbidna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَسْتَعْبِدْ
  anaʾastaʿbid
 • أَنْتَتَسْتَعْبِدْ
  antatastaʿbid
 • أَنْتِتَسْتَعْبِدِي
  antitastaʿbidii
 • هُوَيَسْتَعْبِدْ
  huwayastaʿbid
 • هِيَتَسْتَعْبِدْ
  hiyatastaʿbid
 • أَنْتُمَاتَسْتَعْبِدَا
  antumaatastaʿbidaa
 • هُمَايَسْتَعْبِدَا
  humaayastaʿbidaa
 • هُمَاتَسْتَعْبِدَا
  humaatastaʿbidaa
 • نَحْنُنَسْتَعْبِدْ
  naHnunastaʿbid
 • أَنْتُمْتَسْتَعْبِدُوا
  antumtastaʿbiduu
 • أَنْتُنَّتَسْتَعْبِدْنَ
  antunnatastaʿbidna
 • هُمْيَسْتَعْبِدُوا
  humyastaʿbiduu
 • هُنَّيَسْتَعْبِدْنَ
  hunnayastaʿbidna

Past

 • أَنَااُسْتُعْبِدْتُ
  anaustuʿbidtu
 • أَنْتَاُسْتُعْبِدْتَ
  antaustuʿbidta
 • أَنْتِاُسْتُعْبِدْتِ
  antiustuʿbidti
 • هُوَاُسْتُعْبِدَ
  huwaustuʿbida
 • هِيَاُسْتُعْبِدَتْ
  hiyaustuʿbidat
 • أَنْتُمَااُسْتُعْبِدْتُمَا
  antumaaustuʿbidtumaa
 • هُمَااُسْتُعْبِدَا
  humaaustuʿbidaa
 • هُمَااُسْتُعْبِدَتَا
  humaaustuʿbidataa
 • نَحْنُاُسْتُعْبِدْنَا
  naHnuustuʿbidnaa
 • أَنْتُمْاُسْتُعْبِدْتُمْ
  antumustuʿbidtum
 • أَنْتُنَّاُسْتُعْبِدْتُنَّ
  antunnaustuʿbidtunna
 • هُمْاُسْتُعْبِدُوا
  humustuʿbiduu
 • هُنَّاُسْتُعْبِدْنَ
  hunnaustuʿbidna

Present

 • أَنَاأُسْتَعْبَدُ
  anaʾustaʿbadu
 • أَنْتَتُسْتَعْبَدُ
  antatustaʿbadu
 • أَنْتِتُسْتَعْبَدِينَ
  antitustaʿbadiina
 • هُوَيُسْتَعْبَدُ
  huwayustaʿbadu
 • هِيَتُسْتَعْبَدُ
  hiyatustaʿbadu
 • أَنْتُمَاتُسْتَعْبَدَانِ
  antumaatustaʿbadaani
 • هُمَايُسْتَعْبَدَانِ
  humaayustaʿbadaani
 • هُمَاتُسْتَعْبَدَانِ
  humaatustaʿbadaani
 • نَحْنُنُسْتَعْبَدُ
  naHnunustaʿbadu
 • أَنْتُمْتُسْتَعْبَدُونَ
  antumtustaʿbaduuna
 • أَنْتُنَّتُسْتَعْبَدْنَ
  antunnatustaʿbadna
 • هُمْيُسْتَعْبَدُونَ
  humyustaʿbaduuna
 • هُنَّيُسْتَعْبَدْنَ
  hunnayustaʿbadna

Subjunctive

 • أَنَاأُسْتَعْبَدَ
  anaʾustaʿbada
 • أَنْتَتُسْتَعْبَدَ
  antatustaʿbada
 • أَنْتِتُسْتَعْبَدِي
  antitustaʿbadii
 • هُوَيُسْتَعْبَدَ
  huwayustaʿbada
 • هِيَتُسْتَعْبَدَ
  hiyatustaʿbada
 • أَنْتُمَاتُسْتَعْبَدَا
  antumaatustaʿbadaa
 • هُمَايُسْتَعْبَدَا
  humaayustaʿbadaa
 • هُمَاتُسْتَعْبَدَا
  humaatustaʿbadaa
 • نَحْنُنُسْتَعْبَدَ
  naHnunustaʿbada
 • أَنْتُمْتُسْتَعْبَدُوا
  antumtustaʿbaduu
 • أَنْتُنَّتُسْتَعْبَدْنَ
  antunnatustaʿbadna
 • هُمْيُسْتَعْبَدُوا
  humyustaʿbaduu
 • هُنَّيُسْتَعْبَدْنَ
  hunnayustaʿbadna

Jussive

 • أَنَاأُسْتَعْبَدْ
  anaʾustaʿbad
 • أَنْتَتُسْتَعْبَدْ
  antatustaʿbad
 • أَنْتِتُسْتَعْبَدِي
  antitustaʿbadii
 • هُوَيُسْتَعْبَدْ
  huwayustaʿbad
 • هِيَتُسْتَعْبَدْ
  hiyatustaʿbad
 • أَنْتُمَاتُسْتَعْبَدَا
  antumaatustaʿbadaa
 • هُمَايُسْتَعْبَدَا
  humaayustaʿbadaa
 • هُمَاتُسْتَعْبَدَا
  humaatustaʿbadaa
 • نَحْنُنُسْتَعْبَدْ
  naHnunustaʿbad
 • أَنْتُمْتُسْتَعْبَدُوا
  antumtustaʿbaduu
 • أَنْتُنَّتُسْتَعْبَدْنَ
  antunnatustaʿbadna
 • هُمْيُسْتَعْبَدُوا
  humyustaʿbaduu
 • هُنَّيُسْتَعْبَدْنَ
  hunnayustaʿbadna

Imperative

 • أَنْتَاِسْتَعْبِدْ
  antaistaʿbid
 • أَنْتِاِسْتَعْبِدِي
  antiistaʿbidii
 • أَنْتُمَااِسْتَعْبِدَا
  antumaaistaʿbidaa
 • أَنْتُمْاِسْتَعْبِدُوا
  antumistaʿbiduu
 • أَنْتُنَّاِسْتَعْبِدْنَ
  antunnaistaʿbidna

Participles

Active

 • مُسْتَعْبِد
  mustaʿbid

Passive

 • مُسْتَعْبَد
  mustaʿbad

Verbal noun

 • اِسْتِعْبَاد
  istiʿbaad
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِسْتَعْبَدَ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان