Download New

التصريف الفعل اِشْتَدَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِشْتَدَدْتُ
  anaishtadadtu
 • أَنْتَاِشْتَدَدْتَ
  antaishtadadta
 • أَنْتِاِشْتَدَدْتِ
  antiishtadadti
 • هُوَاِشْتَدَّ
  huwaishtadda
 • هِيَاِشْتَدَّتْ
  hiyaishtaddat
 • أَنْتُمَااِشْتَدَدْتُمَا
  antumaaishtadadtumaa
 • هُمَااِشْتَدَّا
  humaaishtaddaa
 • هُمَااِشْتَدَّتَا
  humaaishtaddataa
 • نَحْنُاِشْتَدَدْنَا
  naHnuishtadadnaa
 • أَنْتُمْاِشْتَدَدْتُمْ
  antumishtadadtum
 • أَنْتُنَّاِشْتَدَدْتُنَّ
  antunnaishtadadtunna
 • هُمْاِشْتَدُّوا
  humishtadduu
 • هُنَّاِشْتَدَدْنَ
  hunnaishtadadna

Present

 • أَنَاأَشْتَدُّ
  anaʾashtaddu
 • أَنْتَتَشْتَدُّ
  antatashtaddu
 • أَنْتِتَشْتَدِّينَ
  antitashtaddiina
 • هُوَيَشْتَدُّ
  huwayashtaddu
 • هِيَتَشْتَدُّ
  hiyatashtaddu
 • أَنْتُمَاتَشْتَدَّانِ
  antumaatashtaddaani
 • هُمَايَشْتَدَّانِ
  humaayashtaddaani
 • هُمَاتَشْتَدَّانِ
  humaatashtaddaani
 • نَحْنُنَشْتَدُّ
  naHnunashtaddu
 • أَنْتُمْتَشْتَدُّونَ
  antumtashtadduuna
 • أَنْتُنَّتَشْتَدِدْنَ
  antunnatashtadidna
 • هُمْيَشْتَدُّونَ
  humyashtadduuna
 • هُنَّيَشْتَدِدْنَ
  hunnayashtadidna

Subjunctive

 • أَنَاأَشْتَدَّ
  anaʾashtadda
 • أَنْتَتَشْتَدَّ
  antatashtadda
 • أَنْتِتَشْتَدِّي
  antitashtaddii
 • هُوَيَشْتَدَّ
  huwayashtadda
 • هِيَتَشْتَدَّ
  hiyatashtadda
 • أَنْتُمَاتَشْتَدَّا
  antumaatashtaddaa
 • هُمَايَشْتَدَّا
  humaayashtaddaa
 • هُمَاتَشْتَدَّا
  humaatashtaddaa
 • نَحْنُنَشْتَدَّ
  naHnunashtadda
 • أَنْتُمْتَشْتَدُّوا
  antumtashtadduu
 • أَنْتُنَّتَشْتَدِدْنَ
  antunnatashtadidna
 • هُمْيَشْتَدُّوا
  humyashtadduu
 • هُنَّيَشْتَدِدْنَ
  hunnayashtadidna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَشْتَدَّ/أَشْتَدِّ/أَشْتَدِدْ
  anaʾashtadda/ʾashtaddi/ʾashtadid
 • أَنْتَتَشْتَدَّ/تَشْتَدِّ/تَشْتَدِدْ
  antatashtadda/tashtaddi/tashtadid
 • أَنْتِتَشْتَدِّي
  antitashtaddii
 • هُوَيَشْتَدَّ/يَشْتَدِّ/يَشْتَدِدْ
  huwayashtadda/yashtaddi/yashtadid
 • هِيَتَشْتَدَّ/تَشْتَدِّ/تَشْتَدِدْ
  hiyatashtadda/tashtaddi/tashtadid
 • أَنْتُمَاتَشْتَدَّا
  antumaatashtaddaa
 • هُمَايَشْتَدَّا
  humaayashtaddaa
 • هُمَاتَشْتَدَّا
  humaatashtaddaa
 • نَحْنُنَشْتَدَّ/نَشْتَدِّ/نَشْتَدِدْ
  naHnunashtadda/nashtaddi/nashtadid
 • أَنْتُمْتَشْتَدُّوا
  antumtashtadduu
 • أَنْتُنَّتَشْتَدِدْنَ
  antunnatashtadidna
 • هُمْيَشْتَدُّوا
  humyashtadduu
 • هُنَّيَشْتَدِدْنَ
  hunnayashtadidna

Past

 • أَنَااُشْتُدِدْتُ
  anaushtudidtu
 • أَنْتَاُشْتُدِدْتَ
  antaushtudidta
 • أَنْتِاُشْتُدِدْتِ
  antiushtudidti
 • هُوَاُشْتُدَّ
  huwaushtudda
 • هِيَاُشْتُدَّتْ
  hiyaushtuddat
 • أَنْتُمَااُشْتُدِدْتُمَا
  antumaaushtudidtumaa
 • هُمَااُشْتُدَّا
  humaaushtuddaa
 • هُمَااُشْتُدَّتَا
  humaaushtuddataa
 • نَحْنُاُشْتُدِدْنَا
  naHnuushtudidnaa
 • أَنْتُمْاُشْتُدِدْتُمْ
  antumushtudidtum
 • أَنْتُنَّاُشْتُدِدْتُنَّ
  antunnaushtudidtunna
 • هُمْاُشْتُدُّوا
  humushtudduu
 • هُنَّاُشْتُدِدْنَ
  hunnaushtudidna

Present

 • أَنَاأُشْتَدُّ
  anaʾushtaddu
 • أَنْتَتُشْتَدُّ
  antatushtaddu
 • أَنْتِتُشْتَدِّينَ
  antitushtaddiina
 • هُوَيُشْتَدُّ
  huwayushtaddu
 • هِيَتُشْتَدُّ
  hiyatushtaddu
 • أَنْتُمَاتُشْتَدَّانِ
  antumaatushtaddaani
 • هُمَايُشْتَدَّانِ
  humaayushtaddaani
 • هُمَاتُشْتَدَّانِ
  humaatushtaddaani
 • نَحْنُنُشْتَدُّ
  naHnunushtaddu
 • أَنْتُمْتُشْتَدُّونَ
  antumtushtadduuna
 • أَنْتُنَّتُشْتَدَدْنَ
  antunnatushtadadna
 • هُمْيُشْتَدُّونَ
  humyushtadduuna
 • هُنَّيُشْتَدَدْنَ
  hunnayushtadadna

Subjunctive

 • أَنَاأُشْتَدَّ
  anaʾushtadda
 • أَنْتَتُشْتَدَّ
  antatushtadda
 • أَنْتِتُشْتَدِّي
  antitushtaddii
 • هُوَيُشْتَدَّ
  huwayushtadda
 • هِيَتُشْتَدَّ
  hiyatushtadda
 • أَنْتُمَاتُشْتَدَّا
  antumaatushtaddaa
 • هُمَايُشْتَدَّا
  humaayushtaddaa
 • هُمَاتُشْتَدَّا
  humaatushtaddaa
 • نَحْنُنُشْتَدَّ
  naHnunushtadda
 • أَنْتُمْتُشْتَدُّوا
  antumtushtadduu
 • أَنْتُنَّتُشْتَدَدْنَ
  antunnatushtadadna
 • هُمْيُشْتَدُّوا
  humyushtadduu
 • هُنَّيُشْتَدَدْنَ
  hunnayushtadadna

Jussive

 • أَنَاأُشْتَدَّ/أُشْتَدِّ/أُشْتَدَدْ
  anaʾushtadda/ʾushtaddi/ʾushtadad
 • أَنْتَتُشْتَدَّ/تُشْتَدِّ/تُشْتَدَدْ
  antatushtadda/tushtaddi/tushtadad
 • أَنْتِتُشْتَدِّي
  antitushtaddii
 • هُوَيُشْتَدَّ/يُشْتَدِّ/يُشْتَدَدْ
  huwayushtadda/yushtaddi/yushtadad
 • هِيَتُشْتَدَّ/تُشْتَدِّ/تُشْتَدَدْ
  hiyatushtadda/tushtaddi/tushtadad
 • أَنْتُمَاتُشْتَدَّا
  antumaatushtaddaa
 • هُمَايُشْتَدَّا
  humaayushtaddaa
 • هُمَاتُشْتَدَّا
  humaatushtaddaa
 • نَحْنُنُشْتَدَّ/نُشْتَدِّ/نُشْتَدَدْ
  naHnunushtadda/nushtaddi/nushtadad
 • أَنْتُمْتُشْتَدُّوا
  antumtushtadduu
 • أَنْتُنَّتُشْتَدَدْنَ
  antunnatushtadadna
 • هُمْيُشْتَدُّوا
  humyushtadduu
 • هُنَّيُشْتَدَدْنَ
  hunnayushtadadna

Imperative

 • أَنْتَاِشْتَدَّ/اِشْتَدِّ/اِشْتَدِدْ
  antaishtadda/ishtaddi/ishtadid
 • أَنْتِاِشْتَدِّي
  antiishtaddii
 • أَنْتُمَااِشْتَدَّا
  antumaaishtaddaa
 • أَنْتُمْاِشْتَدُّوا
  antumishtadduu
 • أَنْتُنَّاِشْتَدِدْنَ
  antunnaishtadidna

Participles

Active

 • مُشْتَدّ
  mushtadd

Passive

 • مُشْتَدّ
  mushtadd

Verbal noun

 • اِشْتِدَاد
  ishtidaad
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِشْتَدَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان