Download New

التصريف الفعل اِشْتَطَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِشْتَطَطْتُ
  anaishtaTaTtu
 • أَنْتَاِشْتَطَطْتَ
  antaishtaTaTta
 • أَنْتِاِشْتَطَطْتِ
  antiishtaTaTti
 • هُوَاِشْتَطَّ
  huwaishtaTTa
 • هِيَاِشْتَطَّتْ
  hiyaishtaTTat
 • أَنْتُمَااِشْتَطَطْتُمَا
  antumaaishtaTaTtumaa
 • هُمَااِشْتَطَّا
  humaaishtaTTaa
 • هُمَااِشْتَطَّتَا
  humaaishtaTTataa
 • نَحْنُاِشْتَطَطْنَا
  naHnuishtaTaTnaa
 • أَنْتُمْاِشْتَطَطْتُمْ
  antumishtaTaTtum
 • أَنْتُنَّاِشْتَطَطْتُنَّ
  antunnaishtaTaTtunna
 • هُمْاِشْتَطُّوا
  humishtaTTuu
 • هُنَّاِشْتَطَطْنَ
  hunnaishtaTaTna

Present

 • أَنَاأَشْتَطُّ
  anaʾashtaTTu
 • أَنْتَتَشْتَطُّ
  antatashtaTTu
 • أَنْتِتَشْتَطِّينَ
  antitashtaTTiina
 • هُوَيَشْتَطُّ
  huwayashtaTTu
 • هِيَتَشْتَطُّ
  hiyatashtaTTu
 • أَنْتُمَاتَشْتَطَّانِ
  antumaatashtaTTaani
 • هُمَايَشْتَطَّانِ
  humaayashtaTTaani
 • هُمَاتَشْتَطَّانِ
  humaatashtaTTaani
 • نَحْنُنَشْتَطُّ
  naHnunashtaTTu
 • أَنْتُمْتَشْتَطُّونَ
  antumtashtaTTuuna
 • أَنْتُنَّتَشْتَطِطْنَ
  antunnatashtaTiTna
 • هُمْيَشْتَطُّونَ
  humyashtaTTuuna
 • هُنَّيَشْتَطِطْنَ
  hunnayashtaTiTna

Subjunctive

 • أَنَاأَشْتَطَّ
  anaʾashtaTTa
 • أَنْتَتَشْتَطَّ
  antatashtaTTa
 • أَنْتِتَشْتَطِّي
  antitashtaTTii
 • هُوَيَشْتَطَّ
  huwayashtaTTa
 • هِيَتَشْتَطَّ
  hiyatashtaTTa
 • أَنْتُمَاتَشْتَطَّا
  antumaatashtaTTaa
 • هُمَايَشْتَطَّا
  humaayashtaTTaa
 • هُمَاتَشْتَطَّا
  humaatashtaTTaa
 • نَحْنُنَشْتَطَّ
  naHnunashtaTTa
 • أَنْتُمْتَشْتَطُّوا
  antumtashtaTTuu
 • أَنْتُنَّتَشْتَطِطْنَ
  antunnatashtaTiTna
 • هُمْيَشْتَطُّوا
  humyashtaTTuu
 • هُنَّيَشْتَطِطْنَ
  hunnayashtaTiTna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَشْتَطَّ/أَشْتَطِّ/أَشْتَطِطْ
  anaʾashtaTTa/ʾashtaTTi/ʾashtaTiT
 • أَنْتَتَشْتَطَّ/تَشْتَطِّ/تَشْتَطِطْ
  antatashtaTTa/tashtaTTi/tashtaTiT
 • أَنْتِتَشْتَطِّي
  antitashtaTTii
 • هُوَيَشْتَطَّ/يَشْتَطِّ/يَشْتَطِطْ
  huwayashtaTTa/yashtaTTi/yashtaTiT
 • هِيَتَشْتَطَّ/تَشْتَطِّ/تَشْتَطِطْ
  hiyatashtaTTa/tashtaTTi/tashtaTiT
 • أَنْتُمَاتَشْتَطَّا
  antumaatashtaTTaa
 • هُمَايَشْتَطَّا
  humaayashtaTTaa
 • هُمَاتَشْتَطَّا
  humaatashtaTTaa
 • نَحْنُنَشْتَطَّ/نَشْتَطِّ/نَشْتَطِطْ
  naHnunashtaTTa/nashtaTTi/nashtaTiT
 • أَنْتُمْتَشْتَطُّوا
  antumtashtaTTuu
 • أَنْتُنَّتَشْتَطِطْنَ
  antunnatashtaTiTna
 • هُمْيَشْتَطُّوا
  humyashtaTTuu
 • هُنَّيَشْتَطِطْنَ
  hunnayashtaTiTna

Past

 • أَنَااُشْتُطِطْتُ
  anaushtuTiTtu
 • أَنْتَاُشْتُطِطْتَ
  antaushtuTiTta
 • أَنْتِاُشْتُطِطْتِ
  antiushtuTiTti
 • هُوَاُشْتُطَّ
  huwaushtuTTa
 • هِيَاُشْتُطَّتْ
  hiyaushtuTTat
 • أَنْتُمَااُشْتُطِطْتُمَا
  antumaaushtuTiTtumaa
 • هُمَااُشْتُطَّا
  humaaushtuTTaa
 • هُمَااُشْتُطَّتَا
  humaaushtuTTataa
 • نَحْنُاُشْتُطِطْنَا
  naHnuushtuTiTnaa
 • أَنْتُمْاُشْتُطِطْتُمْ
  antumushtuTiTtum
 • أَنْتُنَّاُشْتُطِطْتُنَّ
  antunnaushtuTiTtunna
 • هُمْاُشْتُطُّوا
  humushtuTTuu
 • هُنَّاُشْتُطِطْنَ
  hunnaushtuTiTna

Present

 • أَنَاأُشْتَطُّ
  anaʾushtaTTu
 • أَنْتَتُشْتَطُّ
  antatushtaTTu
 • أَنْتِتُشْتَطِّينَ
  antitushtaTTiina
 • هُوَيُشْتَطُّ
  huwayushtaTTu
 • هِيَتُشْتَطُّ
  hiyatushtaTTu
 • أَنْتُمَاتُشْتَطَّانِ
  antumaatushtaTTaani
 • هُمَايُشْتَطَّانِ
  humaayushtaTTaani
 • هُمَاتُشْتَطَّانِ
  humaatushtaTTaani
 • نَحْنُنُشْتَطُّ
  naHnunushtaTTu
 • أَنْتُمْتُشْتَطُّونَ
  antumtushtaTTuuna
 • أَنْتُنَّتُشْتَطَطْنَ
  antunnatushtaTaTna
 • هُمْيُشْتَطُّونَ
  humyushtaTTuuna
 • هُنَّيُشْتَطَطْنَ
  hunnayushtaTaTna

Subjunctive

 • أَنَاأُشْتَطَّ
  anaʾushtaTTa
 • أَنْتَتُشْتَطَّ
  antatushtaTTa
 • أَنْتِتُشْتَطِّي
  antitushtaTTii
 • هُوَيُشْتَطَّ
  huwayushtaTTa
 • هِيَتُشْتَطَّ
  hiyatushtaTTa
 • أَنْتُمَاتُشْتَطَّا
  antumaatushtaTTaa
 • هُمَايُشْتَطَّا
  humaayushtaTTaa
 • هُمَاتُشْتَطَّا
  humaatushtaTTaa
 • نَحْنُنُشْتَطَّ
  naHnunushtaTTa
 • أَنْتُمْتُشْتَطُّوا
  antumtushtaTTuu
 • أَنْتُنَّتُشْتَطَطْنَ
  antunnatushtaTaTna
 • هُمْيُشْتَطُّوا
  humyushtaTTuu
 • هُنَّيُشْتَطَطْنَ
  hunnayushtaTaTna

Jussive

 • أَنَاأُشْتَطَّ/أُشْتَطِّ/أُشْتَطَطْ
  anaʾushtaTTa/ʾushtaTTi/ʾushtaTaT
 • أَنْتَتُشْتَطَّ/تُشْتَطِّ/تُشْتَطَطْ
  antatushtaTTa/tushtaTTi/tushtaTaT
 • أَنْتِتُشْتَطِّي
  antitushtaTTii
 • هُوَيُشْتَطَّ/يُشْتَطِّ/يُشْتَطَطْ
  huwayushtaTTa/yushtaTTi/yushtaTaT
 • هِيَتُشْتَطَّ/تُشْتَطِّ/تُشْتَطَطْ
  hiyatushtaTTa/tushtaTTi/tushtaTaT
 • أَنْتُمَاتُشْتَطَّا
  antumaatushtaTTaa
 • هُمَايُشْتَطَّا
  humaayushtaTTaa
 • هُمَاتُشْتَطَّا
  humaatushtaTTaa
 • نَحْنُنُشْتَطَّ/نُشْتَطِّ/نُشْتَطَطْ
  naHnunushtaTTa/nushtaTTi/nushtaTaT
 • أَنْتُمْتُشْتَطُّوا
  antumtushtaTTuu
 • أَنْتُنَّتُشْتَطَطْنَ
  antunnatushtaTaTna
 • هُمْيُشْتَطُّوا
  humyushtaTTuu
 • هُنَّيُشْتَطَطْنَ
  hunnayushtaTaTna

Imperative

 • أَنْتَاِشْتَطَّ/اِشْتَطِّ/اِشْتَطِطْ
  antaishtaTTa/ishtaTTi/ishtaTiT
 • أَنْتِاِشْتَطِّي
  antiishtaTTii
 • أَنْتُمَااِشْتَطَّا
  antumaaishtaTTaa
 • أَنْتُمْاِشْتَطُّوا
  antumishtaTTuu
 • أَنْتُنَّاِشْتَطِطْنَ
  antunnaishtaTiTna

Participles

Active

 • مُشْتَطّ
  mushtaTT

Passive

 • مُشْتَطّ
  mushtaTT

Verbal noun

 • اِشْتِطَاط
  ishtiTaaT
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِشْتَطَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان