Download New

التصريف الفعل اِشْتَكَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِشْتَكَكْتُ
  anaishtakaktu
 • أَنْتَاِشْتَكَكْتَ
  antaishtakakta
 • أَنْتِاِشْتَكَكْتِ
  antiishtakakti
 • هُوَاِشْتَكَّ
  huwaishtakka
 • هِيَاِشْتَكَّتْ
  hiyaishtakkat
 • أَنْتُمَااِشْتَكَكْتُمَا
  antumaaishtakaktumaa
 • هُمَااِشْتَكَّا
  humaaishtakkaa
 • هُمَااِشْتَكَّتَا
  humaaishtakkataa
 • نَحْنُاِشْتَكَكْنَا
  naHnuishtakaknaa
 • أَنْتُمْاِشْتَكَكْتُمْ
  antumishtakaktum
 • أَنْتُنَّاِشْتَكَكْتُنَّ
  antunnaishtakaktunna
 • هُمْاِشْتَكُّوا
  humishtakkuu
 • هُنَّاِشْتَكَكْنَ
  hunnaishtakakna

Present

 • أَنَاأَشْتَكُّ
  anaʾashtakku
 • أَنْتَتَشْتَكُّ
  antatashtakku
 • أَنْتِتَشْتَكِّينَ
  antitashtakkiina
 • هُوَيَشْتَكُّ
  huwayashtakku
 • هِيَتَشْتَكُّ
  hiyatashtakku
 • أَنْتُمَاتَشْتَكَّانِ
  antumaatashtakkaani
 • هُمَايَشْتَكَّانِ
  humaayashtakkaani
 • هُمَاتَشْتَكَّانِ
  humaatashtakkaani
 • نَحْنُنَشْتَكُّ
  naHnunashtakku
 • أَنْتُمْتَشْتَكُّونَ
  antumtashtakkuuna
 • أَنْتُنَّتَشْتَكِكْنَ
  antunnatashtakikna
 • هُمْيَشْتَكُّونَ
  humyashtakkuuna
 • هُنَّيَشْتَكِكْنَ
  hunnayashtakikna

Subjunctive

 • أَنَاأَشْتَكَّ
  anaʾashtakka
 • أَنْتَتَشْتَكَّ
  antatashtakka
 • أَنْتِتَشْتَكِّي
  antitashtakkii
 • هُوَيَشْتَكَّ
  huwayashtakka
 • هِيَتَشْتَكَّ
  hiyatashtakka
 • أَنْتُمَاتَشْتَكَّا
  antumaatashtakkaa
 • هُمَايَشْتَكَّا
  humaayashtakkaa
 • هُمَاتَشْتَكَّا
  humaatashtakkaa
 • نَحْنُنَشْتَكَّ
  naHnunashtakka
 • أَنْتُمْتَشْتَكُّوا
  antumtashtakkuu
 • أَنْتُنَّتَشْتَكِكْنَ
  antunnatashtakikna
 • هُمْيَشْتَكُّوا
  humyashtakkuu
 • هُنَّيَشْتَكِكْنَ
  hunnayashtakikna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَشْتَكَّ/أَشْتَكِّ/أَشْتَكِكْ
  anaʾashtakka/ʾashtakki/ʾashtakik
 • أَنْتَتَشْتَكَّ/تَشْتَكِّ/تَشْتَكِكْ
  antatashtakka/tashtakki/tashtakik
 • أَنْتِتَشْتَكِّي
  antitashtakkii
 • هُوَيَشْتَكَّ/يَشْتَكِّ/يَشْتَكِكْ
  huwayashtakka/yashtakki/yashtakik
 • هِيَتَشْتَكَّ/تَشْتَكِّ/تَشْتَكِكْ
  hiyatashtakka/tashtakki/tashtakik
 • أَنْتُمَاتَشْتَكَّا
  antumaatashtakkaa
 • هُمَايَشْتَكَّا
  humaayashtakkaa
 • هُمَاتَشْتَكَّا
  humaatashtakkaa
 • نَحْنُنَشْتَكَّ/نَشْتَكِّ/نَشْتَكِكْ
  naHnunashtakka/nashtakki/nashtakik
 • أَنْتُمْتَشْتَكُّوا
  antumtashtakkuu
 • أَنْتُنَّتَشْتَكِكْنَ
  antunnatashtakikna
 • هُمْيَشْتَكُّوا
  humyashtakkuu
 • هُنَّيَشْتَكِكْنَ
  hunnayashtakikna

Past

 • أَنَااُشْتُكِكْتُ
  anaushtukiktu
 • أَنْتَاُشْتُكِكْتَ
  antaushtukikta
 • أَنْتِاُشْتُكِكْتِ
  antiushtukikti
 • هُوَاُشْتُكَّ
  huwaushtukka
 • هِيَاُشْتُكَّتْ
  hiyaushtukkat
 • أَنْتُمَااُشْتُكِكْتُمَا
  antumaaushtukiktumaa
 • هُمَااُشْتُكَّا
  humaaushtukkaa
 • هُمَااُشْتُكَّتَا
  humaaushtukkataa
 • نَحْنُاُشْتُكِكْنَا
  naHnuushtukiknaa
 • أَنْتُمْاُشْتُكِكْتُمْ
  antumushtukiktum
 • أَنْتُنَّاُشْتُكِكْتُنَّ
  antunnaushtukiktunna
 • هُمْاُشْتُكُّوا
  humushtukkuu
 • هُنَّاُشْتُكِكْنَ
  hunnaushtukikna

Present

 • أَنَاأُشْتَكُّ
  anaʾushtakku
 • أَنْتَتُشْتَكُّ
  antatushtakku
 • أَنْتِتُشْتَكِّينَ
  antitushtakkiina
 • هُوَيُشْتَكُّ
  huwayushtakku
 • هِيَتُشْتَكُّ
  hiyatushtakku
 • أَنْتُمَاتُشْتَكَّانِ
  antumaatushtakkaani
 • هُمَايُشْتَكَّانِ
  humaayushtakkaani
 • هُمَاتُشْتَكَّانِ
  humaatushtakkaani
 • نَحْنُنُشْتَكُّ
  naHnunushtakku
 • أَنْتُمْتُشْتَكُّونَ
  antumtushtakkuuna
 • أَنْتُنَّتُشْتَكَكْنَ
  antunnatushtakakna
 • هُمْيُشْتَكُّونَ
  humyushtakkuuna
 • هُنَّيُشْتَكَكْنَ
  hunnayushtakakna

Subjunctive

 • أَنَاأُشْتَكَّ
  anaʾushtakka
 • أَنْتَتُشْتَكَّ
  antatushtakka
 • أَنْتِتُشْتَكِّي
  antitushtakkii
 • هُوَيُشْتَكَّ
  huwayushtakka
 • هِيَتُشْتَكَّ
  hiyatushtakka
 • أَنْتُمَاتُشْتَكَّا
  antumaatushtakkaa
 • هُمَايُشْتَكَّا
  humaayushtakkaa
 • هُمَاتُشْتَكَّا
  humaatushtakkaa
 • نَحْنُنُشْتَكَّ
  naHnunushtakka
 • أَنْتُمْتُشْتَكُّوا
  antumtushtakkuu
 • أَنْتُنَّتُشْتَكَكْنَ
  antunnatushtakakna
 • هُمْيُشْتَكُّوا
  humyushtakkuu
 • هُنَّيُشْتَكَكْنَ
  hunnayushtakakna

Jussive

 • أَنَاأُشْتَكَّ/أُشْتَكِّ/أُشْتَكَكْ
  anaʾushtakka/ʾushtakki/ʾushtakak
 • أَنْتَتُشْتَكَّ/تُشْتَكِّ/تُشْتَكَكْ
  antatushtakka/tushtakki/tushtakak
 • أَنْتِتُشْتَكِّي
  antitushtakkii
 • هُوَيُشْتَكَّ/يُشْتَكِّ/يُشْتَكَكْ
  huwayushtakka/yushtakki/yushtakak
 • هِيَتُشْتَكَّ/تُشْتَكِّ/تُشْتَكَكْ
  hiyatushtakka/tushtakki/tushtakak
 • أَنْتُمَاتُشْتَكَّا
  antumaatushtakkaa
 • هُمَايُشْتَكَّا
  humaayushtakkaa
 • هُمَاتُشْتَكَّا
  humaatushtakkaa
 • نَحْنُنُشْتَكَّ/نُشْتَكِّ/نُشْتَكَكْ
  naHnunushtakka/nushtakki/nushtakak
 • أَنْتُمْتُشْتَكُّوا
  antumtushtakkuu
 • أَنْتُنَّتُشْتَكَكْنَ
  antunnatushtakakna
 • هُمْيُشْتَكُّوا
  humyushtakkuu
 • هُنَّيُشْتَكَكْنَ
  hunnayushtakakna

Imperative

 • أَنْتَاِشْتَكَّ/اِشْتَكِّ/اِشْتَكِكْ
  antaishtakka/ishtakki/ishtakik
 • أَنْتِاِشْتَكِّي
  antiishtakkii
 • أَنْتُمَااِشْتَكَّا
  antumaaishtakkaa
 • أَنْتُمْاِشْتَكُّوا
  antumishtakkuu
 • أَنْتُنَّاِشْتَكِكْنَ
  antunnaishtakikna

Participles

Active

 • مُشْتَكّ
  mushtakk

Passive

 • مُشْتَكّ
  mushtakk

Verbal noun

 • اِشْتِكَاك
  ishtikaak
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِشْتَكَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان