Download New

التصريف الفعل اِغْتَرَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِغْتَرَرْتُ
  anaightarartu
 • أَنْتَاِغْتَرَرْتَ
  antaightararta
 • أَنْتِاِغْتَرَرْتِ
  antiightararti
 • هُوَاِغْتَرَّ
  huwaightarra
 • هِيَاِغْتَرَّتْ
  hiyaightarrat
 • أَنْتُمَااِغْتَرَرْتُمَا
  antumaaightarartumaa
 • هُمَااِغْتَرَّا
  humaaightarraa
 • هُمَااِغْتَرَّتَا
  humaaightarrataa
 • نَحْنُاِغْتَرَرْنَا
  naHnuightararnaa
 • أَنْتُمْاِغْتَرَرْتُمْ
  antumightarartum
 • أَنْتُنَّاِغْتَرَرْتُنَّ
  antunnaightarartunna
 • هُمْاِغْتَرُّوا
  humightarruu
 • هُنَّاِغْتَرَرْنَ
  hunnaightararna

Present

 • أَنَاأَغْتَرُّ
  anaʾaghtarru
 • أَنْتَتَغْتَرُّ
  antataghtarru
 • أَنْتِتَغْتَرِّينَ
  antitaghtarriina
 • هُوَيَغْتَرُّ
  huwayaghtarru
 • هِيَتَغْتَرُّ
  hiyataghtarru
 • أَنْتُمَاتَغْتَرَّانِ
  antumaataghtarraani
 • هُمَايَغْتَرَّانِ
  humaayaghtarraani
 • هُمَاتَغْتَرَّانِ
  humaataghtarraani
 • نَحْنُنَغْتَرُّ
  naHnunaghtarru
 • أَنْتُمْتَغْتَرُّونَ
  antumtaghtarruuna
 • أَنْتُنَّتَغْتَرِرْنَ
  antunnataghtarirna
 • هُمْيَغْتَرُّونَ
  humyaghtarruuna
 • هُنَّيَغْتَرِرْنَ
  hunnayaghtarirna

Subjunctive

 • أَنَاأَغْتَرَّ
  anaʾaghtarra
 • أَنْتَتَغْتَرَّ
  antataghtarra
 • أَنْتِتَغْتَرِّي
  antitaghtarrii
 • هُوَيَغْتَرَّ
  huwayaghtarra
 • هِيَتَغْتَرَّ
  hiyataghtarra
 • أَنْتُمَاتَغْتَرَّا
  antumaataghtarraa
 • هُمَايَغْتَرَّا
  humaayaghtarraa
 • هُمَاتَغْتَرَّا
  humaataghtarraa
 • نَحْنُنَغْتَرَّ
  naHnunaghtarra
 • أَنْتُمْتَغْتَرُّوا
  antumtaghtarruu
 • أَنْتُنَّتَغْتَرِرْنَ
  antunnataghtarirna
 • هُمْيَغْتَرُّوا
  humyaghtarruu
 • هُنَّيَغْتَرِرْنَ
  hunnayaghtarirna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَغْتَرَّ/أَغْتَرِّ/أَغْتَرِرْ
  anaʾaghtarra/ʾaghtarri/ʾaghtarir
 • أَنْتَتَغْتَرَّ/تَغْتَرِّ/تَغْتَرِرْ
  antataghtarra/taghtarri/taghtarir
 • أَنْتِتَغْتَرِّي
  antitaghtarrii
 • هُوَيَغْتَرَّ/يَغْتَرِّ/يَغْتَرِرْ
  huwayaghtarra/yaghtarri/yaghtarir
 • هِيَتَغْتَرَّ/تَغْتَرِّ/تَغْتَرِرْ
  hiyataghtarra/taghtarri/taghtarir
 • أَنْتُمَاتَغْتَرَّا
  antumaataghtarraa
 • هُمَايَغْتَرَّا
  humaayaghtarraa
 • هُمَاتَغْتَرَّا
  humaataghtarraa
 • نَحْنُنَغْتَرَّ/نَغْتَرِّ/نَغْتَرِرْ
  naHnunaghtarra/naghtarri/naghtarir
 • أَنْتُمْتَغْتَرُّوا
  antumtaghtarruu
 • أَنْتُنَّتَغْتَرِرْنَ
  antunnataghtarirna
 • هُمْيَغْتَرُّوا
  humyaghtarruu
 • هُنَّيَغْتَرِرْنَ
  hunnayaghtarirna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَاِغْتَرَّ/اِغْتَرِّ/اِغْتَرِرْ
      antaightarra/ightarri/ightarir
     • أَنْتِاِغْتَرِّي
      antiightarrii
     • أَنْتُمَااِغْتَرَّا
      antumaaightarraa
     • أَنْتُمْاِغْتَرُّوا
      antumightarruu
     • أَنْتُنَّاِغْتَرِرْنَ
      antunnaightarirna

     Participles

     Active

     • مُغْتَرّ
      mughtarr

     Passive

     • مُغْتَرّ
      mughtarr

     Verbal noun

     • اِغْتِرَار
      ightiraar
     إعلان
     تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
     ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِغْتَرَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
     إعلان