Download New

التصريف الفعل اِلْتَفَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَااِلْتَفَفْتُ
  anailtafaftu
 • أَنْتَاِلْتَفَفْتَ
  antailtafafta
 • أَنْتِاِلْتَفَفْتِ
  antiiltafafti
 • هُوَاِلْتَفَّ
  huwailtaffa
 • هِيَاِلْتَفَّتْ
  hiyailtaffat
 • أَنْتُمَااِلْتَفَفْتُمَا
  antumaailtafaftumaa
 • هُمَااِلْتَفَّا
  humaailtaffaa
 • هُمَااِلْتَفَّتَا
  humaailtaffataa
 • نَحْنُاِلْتَفَفْنَا
  naHnuiltafafnaa
 • أَنْتُمْاِلْتَفَفْتُمْ
  antumiltafaftum
 • أَنْتُنَّاِلْتَفَفْتُنَّ
  antunnailtafaftunna
 • هُمْاِلْتَفُّوا
  humiltaffuu
 • هُنَّاِلْتَفَفْنَ
  hunnailtafafna

Present

 • أَنَاأَلْتَفُّ
  anaʾaltaffu
 • أَنْتَتَلْتَفُّ
  antataltaffu
 • أَنْتِتَلْتَفِّينَ
  antitaltaffiina
 • هُوَيَلْتَفُّ
  huwayaltaffu
 • هِيَتَلْتَفُّ
  hiyataltaffu
 • أَنْتُمَاتَلْتَفَّانِ
  antumaataltaffaani
 • هُمَايَلْتَفَّانِ
  humaayaltaffaani
 • هُمَاتَلْتَفَّانِ
  humaataltaffaani
 • نَحْنُنَلْتَفُّ
  naHnunaltaffu
 • أَنْتُمْتَلْتَفُّونَ
  antumtaltaffuuna
 • أَنْتُنَّتَلْتَفِفْنَ
  antunnataltafifna
 • هُمْيَلْتَفُّونَ
  humyaltaffuuna
 • هُنَّيَلْتَفِفْنَ
  hunnayaltafifna

Subjunctive

 • أَنَاأَلْتَفَّ
  anaʾaltaffa
 • أَنْتَتَلْتَفَّ
  antataltaffa
 • أَنْتِتَلْتَفِّي
  antitaltaffii
 • هُوَيَلْتَفَّ
  huwayaltaffa
 • هِيَتَلْتَفَّ
  hiyataltaffa
 • أَنْتُمَاتَلْتَفَّا
  antumaataltaffaa
 • هُمَايَلْتَفَّا
  humaayaltaffaa
 • هُمَاتَلْتَفَّا
  humaataltaffaa
 • نَحْنُنَلْتَفَّ
  naHnunaltaffa
 • أَنْتُمْتَلْتَفُّوا
  antumtaltaffuu
 • أَنْتُنَّتَلْتَفِفْنَ
  antunnataltafifna
 • هُمْيَلْتَفُّوا
  humyaltaffuu
 • هُنَّيَلْتَفِفْنَ
  hunnayaltafifna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَلْتَفَّ/أَلْتَفِّ/أَلْتَفِفْ
  anaʾaltaffa/ʾaltaffi/ʾaltafif
 • أَنْتَتَلْتَفَّ/تَلْتَفِّ/تَلْتَفِفْ
  antataltaffa/taltaffi/taltafif
 • أَنْتِتَلْتَفِّي
  antitaltaffii
 • هُوَيَلْتَفَّ/يَلْتَفِّ/يَلْتَفِفْ
  huwayaltaffa/yaltaffi/yaltafif
 • هِيَتَلْتَفَّ/تَلْتَفِّ/تَلْتَفِفْ
  hiyataltaffa/taltaffi/taltafif
 • أَنْتُمَاتَلْتَفَّا
  antumaataltaffaa
 • هُمَايَلْتَفَّا
  humaayaltaffaa
 • هُمَاتَلْتَفَّا
  humaataltaffaa
 • نَحْنُنَلْتَفَّ/نَلْتَفِّ/نَلْتَفِفْ
  naHnunaltaffa/naltaffi/naltafif
 • أَنْتُمْتَلْتَفُّوا
  antumtaltaffuu
 • أَنْتُنَّتَلْتَفِفْنَ
  antunnataltafifna
 • هُمْيَلْتَفُّوا
  humyaltaffuu
 • هُنَّيَلْتَفِفْنَ
  hunnayaltafifna

Past

 • أَنَااُلْتُفِفْتُ
  anaultufiftu
 • أَنْتَاُلْتُفِفْتَ
  antaultufifta
 • أَنْتِاُلْتُفِفْتِ
  antiultufifti
 • هُوَاُلْتُفَّ
  huwaultuffa
 • هِيَاُلْتُفَّتْ
  hiyaultuffat
 • أَنْتُمَااُلْتُفِفْتُمَا
  antumaaultufiftumaa
 • هُمَااُلْتُفَّا
  humaaultuffaa
 • هُمَااُلْتُفَّتَا
  humaaultuffataa
 • نَحْنُاُلْتُفِفْنَا
  naHnuultufifnaa
 • أَنْتُمْاُلْتُفِفْتُمْ
  antumultufiftum
 • أَنْتُنَّاُلْتُفِفْتُنَّ
  antunnaultufiftunna
 • هُمْاُلْتُفُّوا
  humultuffuu
 • هُنَّاُلْتُفِفْنَ
  hunnaultufifna

Present

 • أَنَاأُلْتَفُّ
  anaʾultaffu
 • أَنْتَتُلْتَفُّ
  antatultaffu
 • أَنْتِتُلْتَفِّينَ
  antitultaffiina
 • هُوَيُلْتَفُّ
  huwayultaffu
 • هِيَتُلْتَفُّ
  hiyatultaffu
 • أَنْتُمَاتُلْتَفَّانِ
  antumaatultaffaani
 • هُمَايُلْتَفَّانِ
  humaayultaffaani
 • هُمَاتُلْتَفَّانِ
  humaatultaffaani
 • نَحْنُنُلْتَفُّ
  naHnunultaffu
 • أَنْتُمْتُلْتَفُّونَ
  antumtultaffuuna
 • أَنْتُنَّتُلْتَفَفْنَ
  antunnatultafafna
 • هُمْيُلْتَفُّونَ
  humyultaffuuna
 • هُنَّيُلْتَفَفْنَ
  hunnayultafafna

Subjunctive

 • أَنَاأُلْتَفَّ
  anaʾultaffa
 • أَنْتَتُلْتَفَّ
  antatultaffa
 • أَنْتِتُلْتَفِّي
  antitultaffii
 • هُوَيُلْتَفَّ
  huwayultaffa
 • هِيَتُلْتَفَّ
  hiyatultaffa
 • أَنْتُمَاتُلْتَفَّا
  antumaatultaffaa
 • هُمَايُلْتَفَّا
  humaayultaffaa
 • هُمَاتُلْتَفَّا
  humaatultaffaa
 • نَحْنُنُلْتَفَّ
  naHnunultaffa
 • أَنْتُمْتُلْتَفُّوا
  antumtultaffuu
 • أَنْتُنَّتُلْتَفَفْنَ
  antunnatultafafna
 • هُمْيُلْتَفُّوا
  humyultaffuu
 • هُنَّيُلْتَفَفْنَ
  hunnayultafafna

Jussive

 • أَنَاأُلْتَفَّ/أُلْتَفِّ/أُلْتَفَفْ
  anaʾultaffa/ʾultaffi/ʾultafaf
 • أَنْتَتُلْتَفَّ/تُلْتَفِّ/تُلْتَفَفْ
  antatultaffa/tultaffi/tultafaf
 • أَنْتِتُلْتَفِّي
  antitultaffii
 • هُوَيُلْتَفَّ/يُلْتَفِّ/يُلْتَفَفْ
  huwayultaffa/yultaffi/yultafaf
 • هِيَتُلْتَفَّ/تُلْتَفِّ/تُلْتَفَفْ
  hiyatultaffa/tultaffi/tultafaf
 • أَنْتُمَاتُلْتَفَّا
  antumaatultaffaa
 • هُمَايُلْتَفَّا
  humaayultaffaa
 • هُمَاتُلْتَفَّا
  humaatultaffaa
 • نَحْنُنُلْتَفَّ/نُلْتَفِّ/نُلْتَفَفْ
  naHnunultaffa/nultaffi/nultafaf
 • أَنْتُمْتُلْتَفُّوا
  antumtultaffuu
 • أَنْتُنَّتُلْتَفَفْنَ
  antunnatultafafna
 • هُمْيُلْتَفُّوا
  humyultaffuu
 • هُنَّيُلْتَفَفْنَ
  hunnayultafafna

Imperative

 • أَنْتَاِلْتَفَّ/اِلْتَفِّ/اِلْتَفِفْ
  antailtaffa/iltaffi/iltafif
 • أَنْتِاِلْتَفِّي
  antiiltaffii
 • أَنْتُمَااِلْتَفَّا
  antumaailtaffaa
 • أَنْتُمْاِلْتَفُّوا
  antumiltaffuu
 • أَنْتُنَّاِلْتَفِفْنَ
  antunnailtafifna

Participles

Active

 • مُلْتَفّ
  multaff

Passive

 • مُلْتَفّ
  multaff

Verbal noun

 • اِلْتِفَاف
  iltifaaf
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “اِلْتَفَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان