Download New

التصريف الفعل تَخَلَّى

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاتَخَلَّيْتُ
  anatakhallaytu
 • أَنْتَتَخَلَّيْتَ
  antatakhallayta
 • أَنْتِتَخَلَّيْتِ
  antitakhallayti
 • هُوَتَخَلَّى
  huwatakhallaa
 • هِيَتَخَلَّتْ
  hiyatakhallat
 • أَنْتُمَاتَخَلَّيْتُمَا
  antumaatakhallaytumaa
 • هُمَاتَخَلَّيَا
  humaatakhallayaa
 • هُمَاتَخَلَّتَا
  humaatakhallataa
 • نَحْنُتَخَلَّيْنَا
  naHnutakhallaynaa
 • أَنْتُمْتَخَلَّيْتُمْ
  antumtakhallaytum
 • أَنْتُنَّتَخَلَّيْتُنَّ
  antunnatakhallaytunna
 • هُمْتَخَلَّوْا
  humtakhallaw
 • هُنَّتَخَلَّيْنَ
  hunnatakhallayna

Present

 • أَنَاأَتَخَلَّى
  anaʾatakhallaa
 • أَنْتَتَتَخَلَّى
  antatatakhallaa
 • أَنْتِتَتَخَلَّيْنَ
  antitatakhallayna
 • هُوَيَتَخَلَّى
  huwayatakhallaa
 • هِيَتَتَخَلَّى
  hiyatatakhallaa
 • أَنْتُمَاتَتَخَلَّيَانِ
  antumaatatakhallayaani
 • هُمَايَتَخَلَّيَانِ
  humaayatakhallayaani
 • هُمَاتَتَخَلَّيَانِ
  humaatatakhallayaani
 • نَحْنُنَتَخَلَّى
  naHnunatakhallaa
 • أَنْتُمْتَتَخَلَّوْنَ
  antumtatakhallawna
 • أَنْتُنَّتَتَخَلَّيْنَ
  antunnatatakhallayna
 • هُمْيَتَخَلَّوْنَ
  humyatakhallawna
 • هُنَّيَتَخَلَّيْنَ
  hunnayatakhallayna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَخَلَّى
  anaʾatakhallaa
 • أَنْتَتَتَخَلَّى
  antatatakhallaa
 • أَنْتِتَتَخَلَّيْ
  antitatakhallay
 • هُوَيَتَخَلَّى
  huwayatakhallaa
 • هِيَتَتَخَلَّى
  hiyatatakhallaa
 • أَنْتُمَاتَتَخَلَّيَا
  antumaatatakhallayaa
 • هُمَايَتَخَلَّيَا
  humaayatakhallayaa
 • هُمَاتَتَخَلَّيَا
  humaatatakhallayaa
 • نَحْنُنَتَخَلَّى
  naHnunatakhallaa
 • أَنْتُمْتَتَخَلَّوْا
  antumtatakhallaw
 • أَنْتُنَّتَتَخَلَّيْنَ
  antunnatatakhallayna
 • هُمْيَتَخَلَّوْا
  humyatakhallaw
 • هُنَّيَتَخَلَّيْنَ
  hunnayatakhallayna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَخَلَّ
  anaʾatakhalla
 • أَنْتَتَتَخَلَّ
  antatatakhalla
 • أَنْتِتَتَخَلَّيْ
  antitatakhallay
 • هُوَيَتَخَلَّ
  huwayatakhalla
 • هِيَتَتَخَلَّ
  hiyatatakhalla
 • أَنْتُمَاتَتَخَلَّيَا
  antumaatatakhallayaa
 • هُمَايَتَخَلَّيَا
  humaayatakhallayaa
 • هُمَاتَتَخَلَّيَا
  humaatatakhallayaa
 • نَحْنُنَتَخَلَّ
  naHnunatakhalla
 • أَنْتُمْتَتَخَلَّوْا
  antumtatakhallaw
 • أَنْتُنَّتَتَخَلَّيْنَ
  antunnatatakhallayna
 • هُمْيَتَخَلَّوْا
  humyatakhallaw
 • هُنَّيَتَخَلَّيْنَ
  hunnayatakhallayna

Past

 • أَنَاتُخُلِّيتُ
  anatukhulliitu
 • أَنْتَتُخُلِّيتَ
  antatukhulliita
 • أَنْتِتُخُلِّيتِ
  antitukhulliiti
 • هُوَتُخُلِّيَ
  huwatukhulliya
 • هِيَتُخُلِّيَتْ
  hiyatukhulliyat
 • أَنْتُمَاتُخُلِّيتُمَا
  antumaatukhulliitumaa
 • هُمَاتُخُلِّيَا
  humaatukhulliyaa
 • هُمَاتُخُلِّيَتَا
  humaatukhulliyataa
 • نَحْنُتُخُلِّينَا
  naHnutukhulliinaa
 • أَنْتُمْتُخُلِّيتُمْ
  antumtukhulliitum
 • أَنْتُنَّتُخُلِّيتُنَّ
  antunnatukhulliitunna
 • هُمْتُخُلُّوا
  humtukhulluu
 • هُنَّتُخُلِّينَ
  hunnatukhulliina

Present

 • أَنَاأُتَخَلَّى
  anaʾutakhallaa
 • أَنْتَتُتَخَلَّى
  antatutakhallaa
 • أَنْتِتُتَخَلَّيْنَ
  antitutakhallayna
 • هُوَيُتَخَلَّى
  huwayutakhallaa
 • هِيَتُتَخَلَّى
  hiyatutakhallaa
 • أَنْتُمَاتُتَخَلَّيَانِ
  antumaatutakhallayaani
 • هُمَايُتَخَلَّيَانِ
  humaayutakhallayaani
 • هُمَاتُتَخَلَّيَانِ
  humaatutakhallayaani
 • نَحْنُنُتَخَلَّى
  naHnunutakhallaa
 • أَنْتُمْتُتَخَلَّوْنَ
  antumtutakhallawna
 • أَنْتُنَّتُتَخَلَّيْنَ
  antunnatutakhallayna
 • هُمْيُتَخَلَّوْنَ
  humyutakhallawna
 • هُنَّيُتَخَلَّيْنَ
  hunnayutakhallayna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَخَلَّى
  anaʾutakhallaa
 • أَنْتَتُتَخَلَّى
  antatutakhallaa
 • أَنْتِتُتَخَلَّيْ
  antitutakhallay
 • هُوَيُتَخَلَّى
  huwayutakhallaa
 • هِيَتُتَخَلَّى
  hiyatutakhallaa
 • أَنْتُمَاتُتَخَلَّيَا
  antumaatutakhallayaa
 • هُمَايُتَخَلَّيَا
  humaayutakhallayaa
 • هُمَاتُتَخَلَّيَا
  humaatutakhallayaa
 • نَحْنُنُتَخَلَّى
  naHnunutakhallaa
 • أَنْتُمْتُتَخَلَّوْا
  antumtutakhallaw
 • أَنْتُنَّتُتَخَلَّيْنَ
  antunnatutakhallayna
 • هُمْيُتَخَلَّوْا
  humyutakhallaw
 • هُنَّيُتَخَلَّيْنَ
  hunnayutakhallayna

Jussive

 • أَنَاأُتَخَلَّ
  anaʾutakhalla
 • أَنْتَتُتَخَلَّ
  antatutakhalla
 • أَنْتِتُتَخَلَّيْ
  antitutakhallay
 • هُوَيُتَخَلَّ
  huwayutakhalla
 • هِيَتُتَخَلَّ
  hiyatutakhalla
 • أَنْتُمَاتُتَخَلَّيَا
  antumaatutakhallayaa
 • هُمَايُتَخَلَّيَا
  humaayutakhallayaa
 • هُمَاتُتَخَلَّيَا
  humaatutakhallayaa
 • نَحْنُنُتَخَلَّ
  naHnunutakhalla
 • أَنْتُمْتُتَخَلَّوْا
  antumtutakhallaw
 • أَنْتُنَّتُتَخَلَّيْنَ
  antunnatutakhallayna
 • هُمْيُتَخَلَّوْا
  humyutakhallaw
 • هُنَّيُتَخَلَّيْنَ
  hunnayutakhallayna

Imperative

 • أَنْتَتَخَلَّ
  antatakhalla
 • أَنْتِتَخَلَّيْ
  antitakhallay
 • أَنْتُمَاتَخَلَّيَا
  antumaatakhallayaa
 • أَنْتُمْتَخَلَّوْا
  antumtakhallaw
 • أَنْتُنَّتَخَلَّيْنَ
  antunnatakhallayna

Participles

Active

 • مُتَخَلٍّ
  mutakhallin

Passive

 • مُتَخَلًّى
  mutakhallan

Verbal noun

 • تَخَلٍّ
  takhallin
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “تَخَلَّى”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان