Download New

التصريف الفعل تَوَجَّهَ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاتَوَجَّهْتُ
  anatawajjahtu
 • أَنْتَتَوَجَّهْتَ
  antatawajjahta
 • أَنْتِتَوَجَّهْتِ
  antitawajjahti
 • هُوَتَوَجَّهَ
  huwatawajjaha
 • هِيَتَوَجَّهَتْ
  hiyatawajjahat
 • أَنْتُمَاتَوَجَّهْتُمَا
  antumaatawajjahtumaa
 • هُمَاتَوَجَّهَا
  humaatawajjahaa
 • هُمَاتَوَجَّهَتَا
  humaatawajjahataa
 • نَحْنُتَوَجَّهْنَا
  naHnutawajjahnaa
 • أَنْتُمْتَوَجَّهْتُمْ
  antumtawajjahtum
 • أَنْتُنَّتَوَجَّهْتُنَّ
  antunnatawajjahtunna
 • هُمْتَوَجَّهُوا
  humtawajjahuu
 • هُنَّتَوَجَّهْنَ
  hunnatawajjahna

Present

 • أَنَاأَتَوَجَّهُ
  anaʾatawajjahu
 • أَنْتَتَتَوَجَّهُ
  antatatawajjahu
 • أَنْتِتَتَوَجَّهِينَ
  antitatawajjahiina
 • هُوَيَتَوَجَّهُ
  huwayatawajjahu
 • هِيَتَتَوَجَّهُ
  hiyatatawajjahu
 • أَنْتُمَاتَتَوَجَّهَانِ
  antumaatatawajjahaani
 • هُمَايَتَوَجَّهَانِ
  humaayatawajjahaani
 • هُمَاتَتَوَجَّهَانِ
  humaatatawajjahaani
 • نَحْنُنَتَوَجَّهُ
  naHnunatawajjahu
 • أَنْتُمْتَتَوَجَّهُونَ
  antumtatawajjahuuna
 • أَنْتُنَّتَتَوَجَّهْنَ
  antunnatatawajjahna
 • هُمْيَتَوَجَّهُونَ
  humyatawajjahuuna
 • هُنَّيَتَوَجَّهْنَ
  hunnayatawajjahna

Subjunctive

 • أَنَاأَتَوَجَّهَ
  anaʾatawajjaha
 • أَنْتَتَتَوَجَّهَ
  antatatawajjaha
 • أَنْتِتَتَوَجَّهِي
  antitatawajjahii
 • هُوَيَتَوَجَّهَ
  huwayatawajjaha
 • هِيَتَتَوَجَّهَ
  hiyatatawajjaha
 • أَنْتُمَاتَتَوَجَّهَا
  antumaatatawajjahaa
 • هُمَايَتَوَجَّهَا
  humaayatawajjahaa
 • هُمَاتَتَوَجَّهَا
  humaatatawajjahaa
 • نَحْنُنَتَوَجَّهَ
  naHnunatawajjaha
 • أَنْتُمْتَتَوَجَّهُوا
  antumtatawajjahuu
 • أَنْتُنَّتَتَوَجَّهْنَ
  antunnatatawajjahna
 • هُمْيَتَوَجَّهُوا
  humyatawajjahuu
 • هُنَّيَتَوَجَّهْنَ
  hunnayatawajjahna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَتَوَجَّهْ
  anaʾatawajjah
 • أَنْتَتَتَوَجَّهْ
  antatatawajjah
 • أَنْتِتَتَوَجَّهِي
  antitatawajjahii
 • هُوَيَتَوَجَّهْ
  huwayatawajjah
 • هِيَتَتَوَجَّهْ
  hiyatatawajjah
 • أَنْتُمَاتَتَوَجَّهَا
  antumaatatawajjahaa
 • هُمَايَتَوَجَّهَا
  humaayatawajjahaa
 • هُمَاتَتَوَجَّهَا
  humaatatawajjahaa
 • نَحْنُنَتَوَجَّهْ
  naHnunatawajjah
 • أَنْتُمْتَتَوَجَّهُوا
  antumtatawajjahuu
 • أَنْتُنَّتَتَوَجَّهْنَ
  antunnatatawajjahna
 • هُمْيَتَوَجَّهُوا
  humyatawajjahuu
 • هُنَّيَتَوَجَّهْنَ
  hunnayatawajjahna

Past

 • أَنَاتُوُجِّهْتُ
  anatuwujjihtu
 • أَنْتَتُوُجِّهْتَ
  antatuwujjihta
 • أَنْتِتُوُجِّهْتِ
  antituwujjihti
 • هُوَتُوُجِّهَ
  huwatuwujjiha
 • هِيَتُوُجِّهَتْ
  hiyatuwujjihat
 • أَنْتُمَاتُوُجِّهْتُمَا
  antumaatuwujjihtumaa
 • هُمَاتُوُجِّهَا
  humaatuwujjihaa
 • هُمَاتُوُجِّهَتَا
  humaatuwujjihataa
 • نَحْنُتُوُجِّهْنَا
  naHnutuwujjihnaa
 • أَنْتُمْتُوُجِّهْتُمْ
  antumtuwujjihtum
 • أَنْتُنَّتُوُجِّهْتُنَّ
  antunnatuwujjihtunna
 • هُمْتُوُجِّهُوا
  humtuwujjihuu
 • هُنَّتُوُجِّهْنَ
  hunnatuwujjihna

Present

 • أَنَاأُتَوَجَّهُ
  anaʾutawajjahu
 • أَنْتَتُتَوَجَّهُ
  antatutawajjahu
 • أَنْتِتُتَوَجَّهِينَ
  antitutawajjahiina
 • هُوَيُتَوَجَّهُ
  huwayutawajjahu
 • هِيَتُتَوَجَّهُ
  hiyatutawajjahu
 • أَنْتُمَاتُتَوَجَّهَانِ
  antumaatutawajjahaani
 • هُمَايُتَوَجَّهَانِ
  humaayutawajjahaani
 • هُمَاتُتَوَجَّهَانِ
  humaatutawajjahaani
 • نَحْنُنُتَوَجَّهُ
  naHnunutawajjahu
 • أَنْتُمْتُتَوَجَّهُونَ
  antumtutawajjahuuna
 • أَنْتُنَّتُتَوَجَّهْنَ
  antunnatutawajjahna
 • هُمْيُتَوَجَّهُونَ
  humyutawajjahuuna
 • هُنَّيُتَوَجَّهْنَ
  hunnayutawajjahna

Subjunctive

 • أَنَاأُتَوَجَّهَ
  anaʾutawajjaha
 • أَنْتَتُتَوَجَّهَ
  antatutawajjaha
 • أَنْتِتُتَوَجَّهِي
  antitutawajjahii
 • هُوَيُتَوَجَّهَ
  huwayutawajjaha
 • هِيَتُتَوَجَّهَ
  hiyatutawajjaha
 • أَنْتُمَاتُتَوَجَّهَا
  antumaatutawajjahaa
 • هُمَايُتَوَجَّهَا
  humaayutawajjahaa
 • هُمَاتُتَوَجَّهَا
  humaatutawajjahaa
 • نَحْنُنُتَوَجَّهَ
  naHnunutawajjaha
 • أَنْتُمْتُتَوَجَّهُوا
  antumtutawajjahuu
 • أَنْتُنَّتُتَوَجَّهْنَ
  antunnatutawajjahna
 • هُمْيُتَوَجَّهُوا
  humyutawajjahuu
 • هُنَّيُتَوَجَّهْنَ
  hunnayutawajjahna

Jussive

 • أَنَاأُتَوَجَّهْ
  anaʾutawajjah
 • أَنْتَتُتَوَجَّهْ
  antatutawajjah
 • أَنْتِتُتَوَجَّهِي
  antitutawajjahii
 • هُوَيُتَوَجَّهْ
  huwayutawajjah
 • هِيَتُتَوَجَّهْ
  hiyatutawajjah
 • أَنْتُمَاتُتَوَجَّهَا
  antumaatutawajjahaa
 • هُمَايُتَوَجَّهَا
  humaayutawajjahaa
 • هُمَاتُتَوَجَّهَا
  humaatutawajjahaa
 • نَحْنُنُتَوَجَّهْ
  naHnunutawajjah
 • أَنْتُمْتُتَوَجَّهُوا
  antumtutawajjahuu
 • أَنْتُنَّتُتَوَجَّهْنَ
  antunnatutawajjahna
 • هُمْيُتَوَجَّهُوا
  humyutawajjahuu
 • هُنَّيُتَوَجَّهْنَ
  hunnayutawajjahna

Imperative

 • أَنْتَتَوَجَّهْ
  antatawajjah
 • أَنْتِتَوَجَّهِي
  antitawajjahii
 • أَنْتُمَاتَوَجَّهَا
  antumaatawajjahaa
 • أَنْتُمْتَوَجَّهُوا
  antumtawajjahuu
 • أَنْتُنَّتَوَجَّهْنَ
  antunnatawajjahna

Participles

Active

 • مُتَوَجِّه
  mutawajjih

Passive

 • مُتَوَجَّه
  mutawajjah

Verbal noun

 • تَوَجُّه
  tawajjuh
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “تَوَجَّهَ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان