Download New

التصريف الفعل حَصَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاحَصَصْتُ
  anaHaSaStu
 • أَنْتَحَصَصْتَ
  antaHaSaSta
 • أَنْتِحَصَصْتِ
  antiHaSaSti
 • هُوَحَصَّ
  huwaHaSSa
 • هِيَحَصَّتْ
  hiyaHaSSat
 • أَنْتُمَاحَصَصْتُمَا
  antumaaHaSaStumaa
 • هُمَاحَصَّا
  humaaHaSSaa
 • هُمَاحَصَّتَا
  humaaHaSSataa
 • نَحْنُحَصَصْنَا
  naHnuHaSaSnaa
 • أَنْتُمْحَصَصْتُمْ
  antumHaSaStum
 • أَنْتُنَّحَصَصْتُنَّ
  antunnaHaSaStunna
 • هُمْحَصُّوا
  humHaSSuu
 • هُنَّحَصَصْنَ
  hunnaHaSaSna

Present

 • أَنَاأَحُصُّ
  anaʾaHuSSu
 • أَنْتَتَحُصُّ
  antataHuSSu
 • أَنْتِتَحُصِّينَ
  antitaHuSSiina
 • هُوَيَحُصُّ
  huwayaHuSSu
 • هِيَتَحُصُّ
  hiyataHuSSu
 • أَنْتُمَاتَحُصَّانِ
  antumaataHuSSaani
 • هُمَايَحُصَّانِ
  humaayaHuSSaani
 • هُمَاتَحُصَّانِ
  humaataHuSSaani
 • نَحْنُنَحُصُّ
  naHnunaHuSSu
 • أَنْتُمْتَحُصُّونَ
  antumtaHuSSuuna
 • أَنْتُنَّتَحْصُصْنَ
  antunnataHSuSna
 • هُمْيَحُصُّونَ
  humyaHuSSuuna
 • هُنَّيَحْصُصْنَ
  hunnayaHSuSna

Subjunctive

 • أَنَاأَحُصَّ
  anaʾaHuSSa
 • أَنْتَتَحُصَّ
  antataHuSSa
 • أَنْتِتَحُصِّي
  antitaHuSSii
 • هُوَيَحُصَّ
  huwayaHuSSa
 • هِيَتَحُصَّ
  hiyataHuSSa
 • أَنْتُمَاتَحُصَّا
  antumaataHuSSaa
 • هُمَايَحُصَّا
  humaayaHuSSaa
 • هُمَاتَحُصَّا
  humaataHuSSaa
 • نَحْنُنَحُصَّ
  naHnunaHuSSa
 • أَنْتُمْتَحُصُّوا
  antumtaHuSSuu
 • أَنْتُنَّتَحْصُصْنَ
  antunnataHSuSna
 • هُمْيَحُصُّوا
  humyaHuSSuu
 • هُنَّيَحْصُصْنَ
  hunnayaHSuSna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَحُصَّ/أَحُصِّ/أَحْصُصْ
  anaʾaHuSSa/ʾaHuSSi/ʾaHSuS
 • أَنْتَتَحُصَّ/تَحُصِّ/تَحْصُصْ
  antataHuSSa/taHuSSi/taHSuS
 • أَنْتِتَحُصِّي
  antitaHuSSii
 • هُوَيَحُصَّ/يَحُصِّ/يَحْصُصْ
  huwayaHuSSa/yaHuSSi/yaHSuS
 • هِيَتَحُصَّ/تَحُصِّ/تَحْصُصْ
  hiyataHuSSa/taHuSSi/taHSuS
 • أَنْتُمَاتَحُصَّا
  antumaataHuSSaa
 • هُمَايَحُصَّا
  humaayaHuSSaa
 • هُمَاتَحُصَّا
  humaataHuSSaa
 • نَحْنُنَحُصَّ/نَحُصِّ/نَحْصُصْ
  naHnunaHuSSa/naHuSSi/naHSuS
 • أَنْتُمْتَحُصُّوا
  antumtaHuSSuu
 • أَنْتُنَّتَحْصُصْنَ
  antunnataHSuSna
 • هُمْيَحُصُّوا
  humyaHuSSuu
 • هُنَّيَحْصُصْنَ
  hunnayaHSuSna

Past

 • أَنَاحُصِصْتُ
  anaHuSiStu
 • أَنْتَحُصِصْتَ
  antaHuSiSta
 • أَنْتِحُصِصْتِ
  antiHuSiSti
 • هُوَحُصَّ
  huwaHuSSa
 • هِيَحُصَّتْ
  hiyaHuSSat
 • أَنْتُمَاحُصِصْتُمَا
  antumaaHuSiStumaa
 • هُمَاحُصَّا
  humaaHuSSaa
 • هُمَاحُصَّتَا
  humaaHuSSataa
 • نَحْنُحُصِصْنَا
  naHnuHuSiSnaa
 • أَنْتُمْحُصِصْتُمْ
  antumHuSiStum
 • أَنْتُنَّحُصِصْتُنَّ
  antunnaHuSiStunna
 • هُمْحُصُّوا
  humHuSSuu
 • هُنَّحُصِصْنَ
  hunnaHuSiSna

Present

 • أَنَاأُحَصُّ
  anaʾuHaSSu
 • أَنْتَتُحَصُّ
  antatuHaSSu
 • أَنْتِتُحَصِّينَ
  antituHaSSiina
 • هُوَيُحَصُّ
  huwayuHaSSu
 • هِيَتُحَصُّ
  hiyatuHaSSu
 • أَنْتُمَاتُحَصَّانِ
  antumaatuHaSSaani
 • هُمَايُحَصَّانِ
  humaayuHaSSaani
 • هُمَاتُحَصَّانِ
  humaatuHaSSaani
 • نَحْنُنُحَصُّ
  naHnunuHaSSu
 • أَنْتُمْتُحَصُّونَ
  antumtuHaSSuuna
 • أَنْتُنَّتُحْصَصْنَ
  antunnatuHSaSna
 • هُمْيُحَصُّونَ
  humyuHaSSuuna
 • هُنَّيُحْصَصْنَ
  hunnayuHSaSna

Subjunctive

 • أَنَاأُحَصَّ
  anaʾuHaSSa
 • أَنْتَتُحَصَّ
  antatuHaSSa
 • أَنْتِتُحَصِّي
  antituHaSSii
 • هُوَيُحَصَّ
  huwayuHaSSa
 • هِيَتُحَصَّ
  hiyatuHaSSa
 • أَنْتُمَاتُحَصَّا
  antumaatuHaSSaa
 • هُمَايُحَصَّا
  humaayuHaSSaa
 • هُمَاتُحَصَّا
  humaatuHaSSaa
 • نَحْنُنُحَصَّ
  naHnunuHaSSa
 • أَنْتُمْتُحَصُّوا
  antumtuHaSSuu
 • أَنْتُنَّتُحْصَصْنَ
  antunnatuHSaSna
 • هُمْيُحَصُّوا
  humyuHaSSuu
 • هُنَّيُحْصَصْنَ
  hunnayuHSaSna

Jussive

 • أَنَاأُحَصَّ/أُحَصِّ/أُحْصَصْ
  anaʾuHaSSa/ʾuHaSSi/ʾuHSaS
 • أَنْتَتُحَصَّ/تُحَصِّ/تُحْصَصْ
  antatuHaSSa/tuHaSSi/tuHSaS
 • أَنْتِتُحَصِّي
  antituHaSSii
 • هُوَيُحَصَّ/يُحَصِّ/يُحْصَصْ
  huwayuHaSSa/yuHaSSi/yuHSaS
 • هِيَتُحَصَّ/تُحَصِّ/تُحْصَصْ
  hiyatuHaSSa/tuHaSSi/tuHSaS
 • أَنْتُمَاتُحَصَّا
  antumaatuHaSSaa
 • هُمَايُحَصَّا
  humaayuHaSSaa
 • هُمَاتُحَصَّا
  humaatuHaSSaa
 • نَحْنُنُحَصَّ/نُحَصِّ/نُحْصَصْ
  naHnunuHaSSa/nuHaSSi/nuHSaS
 • أَنْتُمْتُحَصُّوا
  antumtuHaSSuu
 • أَنْتُنَّتُحْصَصْنَ
  antunnatuHSaSna
 • هُمْيُحَصُّوا
  humyuHaSSuu
 • هُنَّيُحْصَصْنَ
  hunnayuHSaSna

Imperative

 • أَنْتَحُصَّ/حُصِّ/اُحْصُصْ
  antaHuSSa/HuSSi/uHSuS
 • أَنْتِحُصِّي
  antiHuSSii
 • أَنْتُمَاحُصَّا
  antumaaHuSSaa
 • أَنْتُمْحُصُّوا
  antumHuSSuu
 • أَنْتُنَّاُحْصُصْنَ
  antunnauHSuSna

Participles

Active

 • حَاصّ
  HaaSS

Passive

 • مَحْصُوص
  maHSuuS

Verbal noun

  إعلان
  تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
  ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “حَصَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
  إعلان