Download New

التصريف الفعل صَكَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاصَكَكْتُ
  anaSakaktu
 • أَنْتَصَكَكْتَ
  antaSakakta
 • أَنْتِصَكَكْتِ
  antiSakakti
 • هُوَصَكَّ
  huwaSakka
 • هِيَصَكَّتْ
  hiyaSakkat
 • أَنْتُمَاصَكَكْتُمَا
  antumaaSakaktumaa
 • هُمَاصَكَّا
  humaaSakkaa
 • هُمَاصَكَّتَا
  humaaSakkataa
 • نَحْنُصَكَكْنَا
  naHnuSakaknaa
 • أَنْتُمْصَكَكْتُمْ
  antumSakaktum
 • أَنْتُنَّصَكَكْتُنَّ
  antunnaSakaktunna
 • هُمْصَكُّوا
  humSakkuu
 • هُنَّصَكَكْنَ
  hunnaSakakna

Present

 • أَنَاأَصُكُّ
  anaʾaSukku
 • أَنْتَتَصُكُّ
  antataSukku
 • أَنْتِتَصُكِّينَ
  antitaSukkiina
 • هُوَيَصُكُّ
  huwayaSukku
 • هِيَتَصُكُّ
  hiyataSukku
 • أَنْتُمَاتَصُكَّانِ
  antumaataSukkaani
 • هُمَايَصُكَّانِ
  humaayaSukkaani
 • هُمَاتَصُكَّانِ
  humaataSukkaani
 • نَحْنُنَصُكُّ
  naHnunaSukku
 • أَنْتُمْتَصُكُّونَ
  antumtaSukkuuna
 • أَنْتُنَّتَصْكُكْنَ
  antunnataSkukna
 • هُمْيَصُكُّونَ
  humyaSukkuuna
 • هُنَّيَصْكُكْنَ
  hunnayaSkukna

Subjunctive

 • أَنَاأَصُكَّ
  anaʾaSukka
 • أَنْتَتَصُكَّ
  antataSukka
 • أَنْتِتَصُكِّي
  antitaSukkii
 • هُوَيَصُكَّ
  huwayaSukka
 • هِيَتَصُكَّ
  hiyataSukka
 • أَنْتُمَاتَصُكَّا
  antumaataSukkaa
 • هُمَايَصُكَّا
  humaayaSukkaa
 • هُمَاتَصُكَّا
  humaataSukkaa
 • نَحْنُنَصُكَّ
  naHnunaSukka
 • أَنْتُمْتَصُكُّوا
  antumtaSukkuu
 • أَنْتُنَّتَصْكُكْنَ
  antunnataSkukna
 • هُمْيَصُكُّوا
  humyaSukkuu
 • هُنَّيَصْكُكْنَ
  hunnayaSkukna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَصُكَّ/أَصُكِّ/أَصْكُكْ
  anaʾaSukka/ʾaSukki/ʾaSkuk
 • أَنْتَتَصُكَّ/تَصُكِّ/تَصْكُكْ
  antataSukka/taSukki/taSkuk
 • أَنْتِتَصُكِّي
  antitaSukkii
 • هُوَيَصُكَّ/يَصُكِّ/يَصْكُكْ
  huwayaSukka/yaSukki/yaSkuk
 • هِيَتَصُكَّ/تَصُكِّ/تَصْكُكْ
  hiyataSukka/taSukki/taSkuk
 • أَنْتُمَاتَصُكَّا
  antumaataSukkaa
 • هُمَايَصُكَّا
  humaayaSukkaa
 • هُمَاتَصُكَّا
  humaataSukkaa
 • نَحْنُنَصُكَّ/نَصُكِّ/نَصْكُكْ
  naHnunaSukka/naSukki/naSkuk
 • أَنْتُمْتَصُكُّوا
  antumtaSukkuu
 • أَنْتُنَّتَصْكُكْنَ
  antunnataSkukna
 • هُمْيَصُكُّوا
  humyaSukkuu
 • هُنَّيَصْكُكْنَ
  hunnayaSkukna

Past

 • أَنَاصُكِكْتُ
  anaSukiktu
 • أَنْتَصُكِكْتَ
  antaSukikta
 • أَنْتِصُكِكْتِ
  antiSukikti
 • هُوَصُكَّ
  huwaSukka
 • هِيَصُكَّتْ
  hiyaSukkat
 • أَنْتُمَاصُكِكْتُمَا
  antumaaSukiktumaa
 • هُمَاصُكَّا
  humaaSukkaa
 • هُمَاصُكَّتَا
  humaaSukkataa
 • نَحْنُصُكِكْنَا
  naHnuSukiknaa
 • أَنْتُمْصُكِكْتُمْ
  antumSukiktum
 • أَنْتُنَّصُكِكْتُنَّ
  antunnaSukiktunna
 • هُمْصُكُّوا
  humSukkuu
 • هُنَّصُكِكْنَ
  hunnaSukikna

Present

 • أَنَاأُصَكُّ
  anaʾuSakku
 • أَنْتَتُصَكُّ
  antatuSakku
 • أَنْتِتُصَكِّينَ
  antituSakkiina
 • هُوَيُصَكُّ
  huwayuSakku
 • هِيَتُصَكُّ
  hiyatuSakku
 • أَنْتُمَاتُصَكَّانِ
  antumaatuSakkaani
 • هُمَايُصَكَّانِ
  humaayuSakkaani
 • هُمَاتُصَكَّانِ
  humaatuSakkaani
 • نَحْنُنُصَكُّ
  naHnunuSakku
 • أَنْتُمْتُصَكُّونَ
  antumtuSakkuuna
 • أَنْتُنَّتُصْكَكْنَ
  antunnatuSkakna
 • هُمْيُصَكُّونَ
  humyuSakkuuna
 • هُنَّيُصْكَكْنَ
  hunnayuSkakna

Subjunctive

 • أَنَاأُصَكَّ
  anaʾuSakka
 • أَنْتَتُصَكَّ
  antatuSakka
 • أَنْتِتُصَكِّي
  antituSakkii
 • هُوَيُصَكَّ
  huwayuSakka
 • هِيَتُصَكَّ
  hiyatuSakka
 • أَنْتُمَاتُصَكَّا
  antumaatuSakkaa
 • هُمَايُصَكَّا
  humaayuSakkaa
 • هُمَاتُصَكَّا
  humaatuSakkaa
 • نَحْنُنُصَكَّ
  naHnunuSakka
 • أَنْتُمْتُصَكُّوا
  antumtuSakkuu
 • أَنْتُنَّتُصْكَكْنَ
  antunnatuSkakna
 • هُمْيُصَكُّوا
  humyuSakkuu
 • هُنَّيُصْكَكْنَ
  hunnayuSkakna

Jussive

 • أَنَاأُصَكَّ/أُصَكِّ/أُصْكَكْ
  anaʾuSakka/ʾuSakki/ʾuSkak
 • أَنْتَتُصَكَّ/تُصَكِّ/تُصْكَكْ
  antatuSakka/tuSakki/tuSkak
 • أَنْتِتُصَكِّي
  antituSakkii
 • هُوَيُصَكَّ/يُصَكِّ/يُصْكَكْ
  huwayuSakka/yuSakki/yuSkak
 • هِيَتُصَكَّ/تُصَكِّ/تُصْكَكْ
  hiyatuSakka/tuSakki/tuSkak
 • أَنْتُمَاتُصَكَّا
  antumaatuSakkaa
 • هُمَايُصَكَّا
  humaayuSakkaa
 • هُمَاتُصَكَّا
  humaatuSakkaa
 • نَحْنُنُصَكَّ/نُصَكِّ/نُصْكَكْ
  naHnunuSakka/nuSakki/nuSkak
 • أَنْتُمْتُصَكُّوا
  antumtuSakkuu
 • أَنْتُنَّتُصْكَكْنَ
  antunnatuSkakna
 • هُمْيُصَكُّوا
  humyuSakkuu
 • هُنَّيُصْكَكْنَ
  hunnayuSkakna

Imperative

 • أَنْتَصُكَّ/صُكِّ/اُصْكُكْ
  antaSukka/Sukki/uSkuk
 • أَنْتِصُكِّي
  antiSukkii
 • أَنْتُمَاصُكَّا
  antumaaSukkaa
 • أَنْتُمْصُكُّوا
  antumSukkuu
 • أَنْتُنَّاُصْكُكْنَ
  antunnauSkukna

Participles

Active

 • صَاكّ
  Saakk

Passive

 • مَصْكُوك
  maSkuuk

Verbal noun

  إعلان
  تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
  ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “صَكَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
  إعلان