Download New

التصريف الفعل صَلَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاصَلَلْتُ
  anaSalaltu
 • أَنْتَصَلَلْتَ
  antaSalalta
 • أَنْتِصَلَلْتِ
  antiSalalti
 • هُوَصَلَّ
  huwaSalla
 • هِيَصَلَّتْ
  hiyaSallat
 • أَنْتُمَاصَلَلْتُمَا
  antumaaSalaltumaa
 • هُمَاصَلَّا
  humaaSallaa
 • هُمَاصَلَّتَا
  humaaSallataa
 • نَحْنُصَلَلْنَا
  naHnuSalalnaa
 • أَنْتُمْصَلَلْتُمْ
  antumSalaltum
 • أَنْتُنَّصَلَلْتُنَّ
  antunnaSalaltunna
 • هُمْصَلُّوا
  humSalluu
 • هُنَّصَلَلْنَ
  hunnaSalalna

Present

 • أَنَاأَصِلُّ
  anaʾaSillu
 • أَنْتَتَصِلُّ
  antataSillu
 • أَنْتِتَصِلِّينَ
  antitaSilliina
 • هُوَيَصِلُّ
  huwayaSillu
 • هِيَتَصِلُّ
  hiyataSillu
 • أَنْتُمَاتَصِلَّانِ
  antumaataSillaani
 • هُمَايَصِلَّانِ
  humaayaSillaani
 • هُمَاتَصِلَّانِ
  humaataSillaani
 • نَحْنُنَصِلُّ
  naHnunaSillu
 • أَنْتُمْتَصِلُّونَ
  antumtaSilluuna
 • أَنْتُنَّتَصْلِلْنَ
  antunnataSlilna
 • هُمْيَصِلُّونَ
  humyaSilluuna
 • هُنَّيَصْلِلْنَ
  hunnayaSlilna

Subjunctive

 • أَنَاأَصِلَّ
  anaʾaSilla
 • أَنْتَتَصِلَّ
  antataSilla
 • أَنْتِتَصِلِّي
  antitaSillii
 • هُوَيَصِلَّ
  huwayaSilla
 • هِيَتَصِلَّ
  hiyataSilla
 • أَنْتُمَاتَصِلَّا
  antumaataSillaa
 • هُمَايَصِلَّا
  humaayaSillaa
 • هُمَاتَصِلَّا
  humaataSillaa
 • نَحْنُنَصِلَّ
  naHnunaSilla
 • أَنْتُمْتَصِلُّوا
  antumtaSilluu
 • أَنْتُنَّتَصْلِلْنَ
  antunnataSlilna
 • هُمْيَصِلُّوا
  humyaSilluu
 • هُنَّيَصْلِلْنَ
  hunnayaSlilna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَصِلَّ/أَصِلِّ/أَصْلِلْ
  anaʾaSilla/ʾaSilli/ʾaSlil
 • أَنْتَتَصِلَّ/تَصِلِّ/تَصْلِلْ
  antataSilla/taSilli/taSlil
 • أَنْتِتَصِلِّي
  antitaSillii
 • هُوَيَصِلَّ/يَصِلِّ/يَصْلِلْ
  huwayaSilla/yaSilli/yaSlil
 • هِيَتَصِلَّ/تَصِلِّ/تَصْلِلْ
  hiyataSilla/taSilli/taSlil
 • أَنْتُمَاتَصِلَّا
  antumaataSillaa
 • هُمَايَصِلَّا
  humaayaSillaa
 • هُمَاتَصِلَّا
  humaataSillaa
 • نَحْنُنَصِلَّ/نَصِلِّ/نَصْلِلْ
  naHnunaSilla/naSilli/naSlil
 • أَنْتُمْتَصِلُّوا
  antumtaSilluu
 • أَنْتُنَّتَصْلِلْنَ
  antunnataSlilna
 • هُمْيَصِلُّوا
  humyaSilluu
 • هُنَّيَصْلِلْنَ
  hunnayaSlilna

Past

 • أَنَاصُلِلْتُ
  anaSuliltu
 • أَنْتَصُلِلْتَ
  antaSulilta
 • أَنْتِصُلِلْتِ
  antiSulilti
 • هُوَصُلَّ
  huwaSulla
 • هِيَصُلَّتْ
  hiyaSullat
 • أَنْتُمَاصُلِلْتُمَا
  antumaaSuliltumaa
 • هُمَاصُلَّا
  humaaSullaa
 • هُمَاصُلَّتَا
  humaaSullataa
 • نَحْنُصُلِلْنَا
  naHnuSulilnaa
 • أَنْتُمْصُلِلْتُمْ
  antumSuliltum
 • أَنْتُنَّصُلِلْتُنَّ
  antunnaSuliltunna
 • هُمْصُلُّوا
  humSulluu
 • هُنَّصُلِلْنَ
  hunnaSulilna

Present

 • أَنَاأُصَلُّ
  anaʾuSallu
 • أَنْتَتُصَلُّ
  antatuSallu
 • أَنْتِتُصَلِّينَ
  antituSalliina
 • هُوَيُصَلُّ
  huwayuSallu
 • هِيَتُصَلُّ
  hiyatuSallu
 • أَنْتُمَاتُصَلَّانِ
  antumaatuSallaani
 • هُمَايُصَلَّانِ
  humaayuSallaani
 • هُمَاتُصَلَّانِ
  humaatuSallaani
 • نَحْنُنُصَلُّ
  naHnunuSallu
 • أَنْتُمْتُصَلُّونَ
  antumtuSalluuna
 • أَنْتُنَّتُصْلَلْنَ
  antunnatuSlalna
 • هُمْيُصَلُّونَ
  humyuSalluuna
 • هُنَّيُصْلَلْنَ
  hunnayuSlalna

Subjunctive

 • أَنَاأُصَلَّ
  anaʾuSalla
 • أَنْتَتُصَلَّ
  antatuSalla
 • أَنْتِتُصَلِّي
  antituSallii
 • هُوَيُصَلَّ
  huwayuSalla
 • هِيَتُصَلَّ
  hiyatuSalla
 • أَنْتُمَاتُصَلَّا
  antumaatuSallaa
 • هُمَايُصَلَّا
  humaayuSallaa
 • هُمَاتُصَلَّا
  humaatuSallaa
 • نَحْنُنُصَلَّ
  naHnunuSalla
 • أَنْتُمْتُصَلُّوا
  antumtuSalluu
 • أَنْتُنَّتُصْلَلْنَ
  antunnatuSlalna
 • هُمْيُصَلُّوا
  humyuSalluu
 • هُنَّيُصْلَلْنَ
  hunnayuSlalna

Jussive

 • أَنَاأُصَلَّ/أُصَلِّ/أُصْلَلْ
  anaʾuSalla/ʾuSalli/ʾuSlal
 • أَنْتَتُصَلَّ/تُصَلِّ/تُصْلَلْ
  antatuSalla/tuSalli/tuSlal
 • أَنْتِتُصَلِّي
  antituSallii
 • هُوَيُصَلَّ/يُصَلِّ/يُصْلَلْ
  huwayuSalla/yuSalli/yuSlal
 • هِيَتُصَلَّ/تُصَلِّ/تُصْلَلْ
  hiyatuSalla/tuSalli/tuSlal
 • أَنْتُمَاتُصَلَّا
  antumaatuSallaa
 • هُمَايُصَلَّا
  humaayuSallaa
 • هُمَاتُصَلَّا
  humaatuSallaa
 • نَحْنُنُصَلَّ/نُصَلِّ/نُصْلَلْ
  naHnunuSalla/nuSalli/nuSlal
 • أَنْتُمْتُصَلُّوا
  antumtuSalluu
 • أَنْتُنَّتُصْلَلْنَ
  antunnatuSlalna
 • هُمْيُصَلُّوا
  humyuSalluu
 • هُنَّيُصْلَلْنَ
  hunnayuSlalna

Imperative

 • أَنْتَصِلَّ/صِلِّ/اِصْلِلْ
  antaSilla/Silli/iSlil
 • أَنْتِصِلِّي
  antiSillii
 • أَنْتُمَاصِلَّا
  antumaaSillaa
 • أَنْتُمْصِلُّوا
  antumSilluu
 • أَنْتُنَّاِصْلِلْنَ
  antunnaiSlilna

Participles

Active

 • صَالّ
  Saall

Passive

 • مَصْلُول
  maSluul

Verbal noun

  إعلان
  تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
  ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “صَلَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
  إعلان