Download New

التصريف الفعل ضَرَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاضَرَرْتُ
  anaDarartu
 • أَنْتَضَرَرْتَ
  antaDararta
 • أَنْتِضَرَرْتِ
  antiDararti
 • هُوَضَرَّ
  huwaDarra
 • هِيَضَرَّتْ
  hiyaDarrat
 • أَنْتُمَاضَرَرْتُمَا
  antumaaDarartumaa
 • هُمَاضَرَّا
  humaaDarraa
 • هُمَاضَرَّتَا
  humaaDarrataa
 • نَحْنُضَرَرْنَا
  naHnuDararnaa
 • أَنْتُمْضَرَرْتُمْ
  antumDarartum
 • أَنْتُنَّضَرَرْتُنَّ
  antunnaDarartunna
 • هُمْضَرُّوا
  humDarruu
 • هُنَّضَرَرْنَ
  hunnaDararna

Present

 • أَنَاأَضُرُّ
  anaʾaDurru
 • أَنْتَتَضُرُّ
  antataDurru
 • أَنْتِتَضُرِّينَ
  antitaDurriina
 • هُوَيَضُرُّ
  huwayaDurru
 • هِيَتَضُرُّ
  hiyataDurru
 • أَنْتُمَاتَضُرَّانِ
  antumaataDurraani
 • هُمَايَضُرَّانِ
  humaayaDurraani
 • هُمَاتَضُرَّانِ
  humaataDurraani
 • نَحْنُنَضُرُّ
  naHnunaDurru
 • أَنْتُمْتَضُرُّونَ
  antumtaDurruuna
 • أَنْتُنَّتَضْرُرْنَ
  antunnataDrurna
 • هُمْيَضُرُّونَ
  humyaDurruuna
 • هُنَّيَضْرُرْنَ
  hunnayaDrurna

Subjunctive

 • أَنَاأَضُرَّ
  anaʾaDurra
 • أَنْتَتَضُرَّ
  antataDurra
 • أَنْتِتَضُرِّي
  antitaDurrii
 • هُوَيَضُرَّ
  huwayaDurra
 • هِيَتَضُرَّ
  hiyataDurra
 • أَنْتُمَاتَضُرَّا
  antumaataDurraa
 • هُمَايَضُرَّا
  humaayaDurraa
 • هُمَاتَضُرَّا
  humaataDurraa
 • نَحْنُنَضُرَّ
  naHnunaDurra
 • أَنْتُمْتَضُرُّوا
  antumtaDurruu
 • أَنْتُنَّتَضْرُرْنَ
  antunnataDrurna
 • هُمْيَضُرُّوا
  humyaDurruu
 • هُنَّيَضْرُرْنَ
  hunnayaDrurna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَضُرَّ/أَضُرِّ/أَضْرُرْ
  anaʾaDurra/ʾaDurri/ʾaDrur
 • أَنْتَتَضُرَّ/تَضُرِّ/تَضْرُرْ
  antataDurra/taDurri/taDrur
 • أَنْتِتَضُرِّي
  antitaDurrii
 • هُوَيَضُرَّ/يَضُرِّ/يَضْرُرْ
  huwayaDurra/yaDurri/yaDrur
 • هِيَتَضُرَّ/تَضُرِّ/تَضْرُرْ
  hiyataDurra/taDurri/taDrur
 • أَنْتُمَاتَضُرَّا
  antumaataDurraa
 • هُمَايَضُرَّا
  humaayaDurraa
 • هُمَاتَضُرَّا
  humaataDurraa
 • نَحْنُنَضُرَّ/نَضُرِّ/نَضْرُرْ
  naHnunaDurra/naDurri/naDrur
 • أَنْتُمْتَضُرُّوا
  antumtaDurruu
 • أَنْتُنَّتَضْرُرْنَ
  antunnataDrurna
 • هُمْيَضُرُّوا
  humyaDurruu
 • هُنَّيَضْرُرْنَ
  hunnayaDrurna

Past

 • أَنَاضُرِرْتُ
  anaDurirtu
 • أَنْتَضُرِرْتَ
  antaDurirta
 • أَنْتِضُرِرْتِ
  antiDurirti
 • هُوَضُرَّ
  huwaDurra
 • هِيَضُرَّتْ
  hiyaDurrat
 • أَنْتُمَاضُرِرْتُمَا
  antumaaDurirtumaa
 • هُمَاضُرَّا
  humaaDurraa
 • هُمَاضُرَّتَا
  humaaDurrataa
 • نَحْنُضُرِرْنَا
  naHnuDurirnaa
 • أَنْتُمْضُرِرْتُمْ
  antumDurirtum
 • أَنْتُنَّضُرِرْتُنَّ
  antunnaDurirtunna
 • هُمْضُرُّوا
  humDurruu
 • هُنَّضُرِرْنَ
  hunnaDurirna

Present

 • أَنَاأُضَرُّ
  anaʾuDarru
 • أَنْتَتُضَرُّ
  antatuDarru
 • أَنْتِتُضَرِّينَ
  antituDarriina
 • هُوَيُضَرُّ
  huwayuDarru
 • هِيَتُضَرُّ
  hiyatuDarru
 • أَنْتُمَاتُضَرَّانِ
  antumaatuDarraani
 • هُمَايُضَرَّانِ
  humaayuDarraani
 • هُمَاتُضَرَّانِ
  humaatuDarraani
 • نَحْنُنُضَرُّ
  naHnunuDarru
 • أَنْتُمْتُضَرُّونَ
  antumtuDarruuna
 • أَنْتُنَّتُضْرَرْنَ
  antunnatuDrarna
 • هُمْيُضَرُّونَ
  humyuDarruuna
 • هُنَّيُضْرَرْنَ
  hunnayuDrarna

Subjunctive

 • أَنَاأُضَرَّ
  anaʾuDarra
 • أَنْتَتُضَرَّ
  antatuDarra
 • أَنْتِتُضَرِّي
  antituDarrii
 • هُوَيُضَرَّ
  huwayuDarra
 • هِيَتُضَرَّ
  hiyatuDarra
 • أَنْتُمَاتُضَرَّا
  antumaatuDarraa
 • هُمَايُضَرَّا
  humaayuDarraa
 • هُمَاتُضَرَّا
  humaatuDarraa
 • نَحْنُنُضَرَّ
  naHnunuDarra
 • أَنْتُمْتُضَرُّوا
  antumtuDarruu
 • أَنْتُنَّتُضْرَرْنَ
  antunnatuDrarna
 • هُمْيُضَرُّوا
  humyuDarruu
 • هُنَّيُضْرَرْنَ
  hunnayuDrarna

Jussive

 • أَنَاأُضَرَّ/أُضَرِّ/أُضْرَرْ
  anaʾuDarra/ʾuDarri/ʾuDrar
 • أَنْتَتُضَرَّ/تُضَرِّ/تُضْرَرْ
  antatuDarra/tuDarri/tuDrar
 • أَنْتِتُضَرِّي
  antituDarrii
 • هُوَيُضَرَّ/يُضَرِّ/يُضْرَرْ
  huwayuDarra/yuDarri/yuDrar
 • هِيَتُضَرَّ/تُضَرِّ/تُضْرَرْ
  hiyatuDarra/tuDarri/tuDrar
 • أَنْتُمَاتُضَرَّا
  antumaatuDarraa
 • هُمَايُضَرَّا
  humaayuDarraa
 • هُمَاتُضَرَّا
  humaatuDarraa
 • نَحْنُنُضَرَّ/نُضَرِّ/نُضْرَرْ
  naHnunuDarra/nuDarri/nuDrar
 • أَنْتُمْتُضَرُّوا
  antumtuDarruu
 • أَنْتُنَّتُضْرَرْنَ
  antunnatuDrarna
 • هُمْيُضَرُّوا
  humyuDarruu
 • هُنَّيُضْرَرْنَ
  hunnayuDrarna

Imperative

 • أَنْتَضُرَّ/ضُرِّ/اُضْرُرْ
  antaDurra/Durri/uDrur
 • أَنْتِضُرِّي
  antiDurrii
 • أَنْتُمَاضُرَّا
  antumaaDurraa
 • أَنْتُمْضُرُّوا
  antumDurruu
 • أَنْتُنَّاُضْرُرْنَ
  antunnauDrurna

Participles

Active

 • ضَارّ
  Daarr

Passive

 • مَضْرُور
  maDruur

Verbal noun

 • ضَرّ
  Darr
إعلان
تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “ضَرَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
إعلان