Download New

التصريف الفعل لَكَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَالَكَكْتُ
  analakaktu
 • أَنْتَلَكَكْتَ
  antalakakta
 • أَنْتِلَكَكْتِ
  antilakakti
 • هُوَلَكَّ
  huwalakka
 • هِيَلَكَّتْ
  hiyalakkat
 • أَنْتُمَالَكَكْتُمَا
  antumaalakaktumaa
 • هُمَالَكَّا
  humaalakkaa
 • هُمَالَكَّتَا
  humaalakkataa
 • نَحْنُلَكَكْنَا
  naHnulakaknaa
 • أَنْتُمْلَكَكْتُمْ
  antumlakaktum
 • أَنْتُنَّلَكَكْتُنَّ
  antunnalakaktunna
 • هُمْلَكُّوا
  humlakkuu
 • هُنَّلَكَكْنَ
  hunnalakakna

Present

 • أَنَاأَلُكُّ
  anaʾalukku
 • أَنْتَتَلُكُّ
  antatalukku
 • أَنْتِتَلُكِّينَ
  antitalukkiina
 • هُوَيَلُكُّ
  huwayalukku
 • هِيَتَلُكُّ
  hiyatalukku
 • أَنْتُمَاتَلُكَّانِ
  antumaatalukkaani
 • هُمَايَلُكَّانِ
  humaayalukkaani
 • هُمَاتَلُكَّانِ
  humaatalukkaani
 • نَحْنُنَلُكُّ
  naHnunalukku
 • أَنْتُمْتَلُكُّونَ
  antumtalukkuuna
 • أَنْتُنَّتَلْكُكْنَ
  antunnatalkukna
 • هُمْيَلُكُّونَ
  humyalukkuuna
 • هُنَّيَلْكُكْنَ
  hunnayalkukna

Subjunctive

 • أَنَاأَلُكَّ
  anaʾalukka
 • أَنْتَتَلُكَّ
  antatalukka
 • أَنْتِتَلُكِّي
  antitalukkii
 • هُوَيَلُكَّ
  huwayalukka
 • هِيَتَلُكَّ
  hiyatalukka
 • أَنْتُمَاتَلُكَّا
  antumaatalukkaa
 • هُمَايَلُكَّا
  humaayalukkaa
 • هُمَاتَلُكَّا
  humaatalukkaa
 • نَحْنُنَلُكَّ
  naHnunalukka
 • أَنْتُمْتَلُكُّوا
  antumtalukkuu
 • أَنْتُنَّتَلْكُكْنَ
  antunnatalkukna
 • هُمْيَلُكُّوا
  humyalukkuu
 • هُنَّيَلْكُكْنَ
  hunnayalkukna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَلُكَّ/أَلُكِّ/أَلْكُكْ
  anaʾalukka/ʾalukki/ʾalkuk
 • أَنْتَتَلُكَّ/تَلُكِّ/تَلْكُكْ
  antatalukka/talukki/talkuk
 • أَنْتِتَلُكِّي
  antitalukkii
 • هُوَيَلُكَّ/يَلُكِّ/يَلْكُكْ
  huwayalukka/yalukki/yalkuk
 • هِيَتَلُكَّ/تَلُكِّ/تَلْكُكْ
  hiyatalukka/talukki/talkuk
 • أَنْتُمَاتَلُكَّا
  antumaatalukkaa
 • هُمَايَلُكَّا
  humaayalukkaa
 • هُمَاتَلُكَّا
  humaatalukkaa
 • نَحْنُنَلُكَّ/نَلُكِّ/نَلْكُكْ
  naHnunalukka/nalukki/nalkuk
 • أَنْتُمْتَلُكُّوا
  antumtalukkuu
 • أَنْتُنَّتَلْكُكْنَ
  antunnatalkukna
 • هُمْيَلُكُّوا
  humyalukkuu
 • هُنَّيَلْكُكْنَ
  hunnayalkukna

Past

 • أَنَالُكِكْتُ
  analukiktu
 • أَنْتَلُكِكْتَ
  antalukikta
 • أَنْتِلُكِكْتِ
  antilukikti
 • هُوَلُكَّ
  huwalukka
 • هِيَلُكَّتْ
  hiyalukkat
 • أَنْتُمَالُكِكْتُمَا
  antumaalukiktumaa
 • هُمَالُكَّا
  humaalukkaa
 • هُمَالُكَّتَا
  humaalukkataa
 • نَحْنُلُكِكْنَا
  naHnulukiknaa
 • أَنْتُمْلُكِكْتُمْ
  antumlukiktum
 • أَنْتُنَّلُكِكْتُنَّ
  antunnalukiktunna
 • هُمْلُكُّوا
  humlukkuu
 • هُنَّلُكِكْنَ
  hunnalukikna

Present

 • أَنَاأُلَكُّ
  anaʾulakku
 • أَنْتَتُلَكُّ
  antatulakku
 • أَنْتِتُلَكِّينَ
  antitulakkiina
 • هُوَيُلَكُّ
  huwayulakku
 • هِيَتُلَكُّ
  hiyatulakku
 • أَنْتُمَاتُلَكَّانِ
  antumaatulakkaani
 • هُمَايُلَكَّانِ
  humaayulakkaani
 • هُمَاتُلَكَّانِ
  humaatulakkaani
 • نَحْنُنُلَكُّ
  naHnunulakku
 • أَنْتُمْتُلَكُّونَ
  antumtulakkuuna
 • أَنْتُنَّتُلْكَكْنَ
  antunnatulkakna
 • هُمْيُلَكُّونَ
  humyulakkuuna
 • هُنَّيُلْكَكْنَ
  hunnayulkakna

Subjunctive

 • أَنَاأُلَكَّ
  anaʾulakka
 • أَنْتَتُلَكَّ
  antatulakka
 • أَنْتِتُلَكِّي
  antitulakkii
 • هُوَيُلَكَّ
  huwayulakka
 • هِيَتُلَكَّ
  hiyatulakka
 • أَنْتُمَاتُلَكَّا
  antumaatulakkaa
 • هُمَايُلَكَّا
  humaayulakkaa
 • هُمَاتُلَكَّا
  humaatulakkaa
 • نَحْنُنُلَكَّ
  naHnunulakka
 • أَنْتُمْتُلَكُّوا
  antumtulakkuu
 • أَنْتُنَّتُلْكَكْنَ
  antunnatulkakna
 • هُمْيُلَكُّوا
  humyulakkuu
 • هُنَّيُلْكَكْنَ
  hunnayulkakna

Jussive

 • أَنَاأُلَكَّ/أُلَكِّ/أُلْكَكْ
  anaʾulakka/ʾulakki/ʾulkak
 • أَنْتَتُلَكَّ/تُلَكِّ/تُلْكَكْ
  antatulakka/tulakki/tulkak
 • أَنْتِتُلَكِّي
  antitulakkii
 • هُوَيُلَكَّ/يُلَكِّ/يُلْكَكْ
  huwayulakka/yulakki/yulkak
 • هِيَتُلَكَّ/تُلَكِّ/تُلْكَكْ
  hiyatulakka/tulakki/tulkak
 • أَنْتُمَاتُلَكَّا
  antumaatulakkaa
 • هُمَايُلَكَّا
  humaayulakkaa
 • هُمَاتُلَكَّا
  humaatulakkaa
 • نَحْنُنُلَكَّ/نُلَكِّ/نُلْكَكْ
  naHnunulakka/nulakki/nulkak
 • أَنْتُمْتُلَكُّوا
  antumtulakkuu
 • أَنْتُنَّتُلْكَكْنَ
  antunnatulkakna
 • هُمْيُلَكُّوا
  humyulakkuu
 • هُنَّيُلْكَكْنَ
  hunnayulkakna

Imperative

 • أَنْتَلُكَّ/لُكِّ/اُلْكُكْ
  antalukka/lukki/ulkuk
 • أَنْتِلُكِّي
  antilukkii
 • أَنْتُمَالُكَّا
  antumaalukkaa
 • أَنْتُمْلُكُّوا
  antumlukkuu
 • أَنْتُنَّاُلْكُكْنَ
  antunnaulkukna

Participles

Active

 • لَاكّ
  laakk

Passive

 • مَلْكُوك
  malkuuk

Verbal noun

  إعلان
  تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
  ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “لَكَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
  إعلان