Download New

التصريف الفعل هَبَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاهَبَبْتُ
  anahababtu
 • أَنْتَهَبَبْتَ
  antahababta
 • أَنْتِهَبَبْتِ
  antihababti
 • هُوَهَبَّ
  huwahabba
 • هِيَهَبَّتْ
  hiyahabbat
 • أَنْتُمَاهَبَبْتُمَا
  antumaahababtumaa
 • هُمَاهَبَّا
  humaahabbaa
 • هُمَاهَبَّتَا
  humaahabbataa
 • نَحْنُهَبَبْنَا
  naHnuhababnaa
 • أَنْتُمْهَبَبْتُمْ
  antumhababtum
 • أَنْتُنَّهَبَبْتُنَّ
  antunnahababtunna
 • هُمْهَبُّوا
  humhabbuu
 • هُنَّهَبَبْنَ
  hunnahababna

Present

 • أَنَاأَهُبُّ
  anaʾahubbu
 • أَنْتَتَهُبُّ
  antatahubbu
 • أَنْتِتَهُبِّينَ
  antitahubbiina
 • هُوَيَهُبُّ
  huwayahubbu
 • هِيَتَهُبُّ
  hiyatahubbu
 • أَنْتُمَاتَهُبَّانِ
  antumaatahubbaani
 • هُمَايَهُبَّانِ
  humaayahubbaani
 • هُمَاتَهُبَّانِ
  humaatahubbaani
 • نَحْنُنَهُبُّ
  naHnunahubbu
 • أَنْتُمْتَهُبُّونَ
  antumtahubbuuna
 • أَنْتُنَّتَهْبُبْنَ
  antunnatahbubna
 • هُمْيَهُبُّونَ
  humyahubbuuna
 • هُنَّيَهْبُبْنَ
  hunnayahbubna

Subjunctive

 • أَنَاأَهُبَّ
  anaʾahubba
 • أَنْتَتَهُبَّ
  antatahubba
 • أَنْتِتَهُبِّي
  antitahubbii
 • هُوَيَهُبَّ
  huwayahubba
 • هِيَتَهُبَّ
  hiyatahubba
 • أَنْتُمَاتَهُبَّا
  antumaatahubbaa
 • هُمَايَهُبَّا
  humaayahubbaa
 • هُمَاتَهُبَّا
  humaatahubbaa
 • نَحْنُنَهُبَّ
  naHnunahubba
 • أَنْتُمْتَهُبُّوا
  antumtahubbuu
 • أَنْتُنَّتَهْبُبْنَ
  antunnatahbubna
 • هُمْيَهُبُّوا
  humyahubbuu
 • هُنَّيَهْبُبْنَ
  hunnayahbubna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَهُبَّ/أَهُبِّ/أَهْبُبْ
  anaʾahubba/ʾahubbi/ʾahbub
 • أَنْتَتَهُبَّ/تَهُبِّ/تَهْبُبْ
  antatahubba/tahubbi/tahbub
 • أَنْتِتَهُبِّي
  antitahubbii
 • هُوَيَهُبَّ/يَهُبِّ/يَهْبُبْ
  huwayahubba/yahubbi/yahbub
 • هِيَتَهُبَّ/تَهُبِّ/تَهْبُبْ
  hiyatahubba/tahubbi/tahbub
 • أَنْتُمَاتَهُبَّا
  antumaatahubbaa
 • هُمَايَهُبَّا
  humaayahubbaa
 • هُمَاتَهُبَّا
  humaatahubbaa
 • نَحْنُنَهُبَّ/نَهُبِّ/نَهْبُبْ
  naHnunahubba/nahubbi/nahbub
 • أَنْتُمْتَهُبُّوا
  antumtahubbuu
 • أَنْتُنَّتَهْبُبْنَ
  antunnatahbubna
 • هُمْيَهُبُّوا
  humyahubbuu
 • هُنَّيَهْبُبْنَ
  hunnayahbubna

Past

  Present

   Subjunctive

    Jussive

     Imperative

     • أَنْتَهُبَّ/هُبِّ/اُهْبُبْ
      antahubba/hubbi/uhbub
     • أَنْتِهُبِّي
      antihubbii
     • أَنْتُمَاهُبَّا
      antumaahubbaa
     • أَنْتُمْهُبُّوا
      antumhubbuu
     • أَنْتُنَّاُهْبُبْنَ
      antunnauhbubna

     Participles

     Active

     • هَابّ
      haabb

     Passive

     • مَهْبُوب
      mahbuub

     Verbal noun

     • هَبّ/هُبُوب/هَبِيب
      habb/hubuub/habiib
     إعلان
     تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
     ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “هَبَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
     إعلان