Download New

التصريف الفعل هَلَّ

X
صرّف
إعلان

Active

Past

 • أَنَاهَلَلْتُ
  anahalaltu
 • أَنْتَهَلَلْتَ
  antahalalta
 • أَنْتِهَلَلْتِ
  antihalalti
 • هُوَهَلَّ
  huwahalla
 • هِيَهَلَّتْ
  hiyahallat
 • أَنْتُمَاهَلَلْتُمَا
  antumaahalaltumaa
 • هُمَاهَلَّا
  humaahallaa
 • هُمَاهَلَّتَا
  humaahallataa
 • نَحْنُهَلَلْنَا
  naHnuhalalnaa
 • أَنْتُمْهَلَلْتُمْ
  antumhalaltum
 • أَنْتُنَّهَلَلْتُنَّ
  antunnahalaltunna
 • هُمْهَلُّوا
  humhalluu
 • هُنَّهَلَلْنَ
  hunnahalalna

Present

 • أَنَاأَهُلُّ
  anaʾahullu
 • أَنْتَتَهُلُّ
  antatahullu
 • أَنْتِتَهُلِّينَ
  antitahulliina
 • هُوَيَهُلُّ
  huwayahullu
 • هِيَتَهُلُّ
  hiyatahullu
 • أَنْتُمَاتَهُلَّانِ
  antumaatahullaani
 • هُمَايَهُلَّانِ
  humaayahullaani
 • هُمَاتَهُلَّانِ
  humaatahullaani
 • نَحْنُنَهُلُّ
  naHnunahullu
 • أَنْتُمْتَهُلُّونَ
  antumtahulluuna
 • أَنْتُنَّتَهْلُلْنَ
  antunnatahlulna
 • هُمْيَهُلُّونَ
  humyahulluuna
 • هُنَّيَهْلُلْنَ
  hunnayahlulna

Subjunctive

 • أَنَاأَهُلَّ
  anaʾahulla
 • أَنْتَتَهُلَّ
  antatahulla
 • أَنْتِتَهُلِّي
  antitahullii
 • هُوَيَهُلَّ
  huwayahulla
 • هِيَتَهُلَّ
  hiyatahulla
 • أَنْتُمَاتَهُلَّا
  antumaatahullaa
 • هُمَايَهُلَّا
  humaayahullaa
 • هُمَاتَهُلَّا
  humaatahullaa
 • نَحْنُنَهُلَّ
  naHnunahulla
 • أَنْتُمْتَهُلُّوا
  antumtahulluu
 • أَنْتُنَّتَهْلُلْنَ
  antunnatahlulna
 • هُمْيَهُلُّوا
  humyahulluu
 • هُنَّيَهْلُلْنَ
  hunnayahlulna

Passive

Jussive

 • أَنَاأَهُلَّ/أَهُلِّ/أَهْلُلْ
  anaʾahulla/ʾahulli/ʾahlul
 • أَنْتَتَهُلَّ/تَهُلِّ/تَهْلُلْ
  antatahulla/tahulli/tahlul
 • أَنْتِتَهُلِّي
  antitahullii
 • هُوَيَهُلَّ/يَهُلِّ/يَهْلُلْ
  huwayahulla/yahulli/yahlul
 • هِيَتَهُلَّ/تَهُلِّ/تَهْلُلْ
  hiyatahulla/tahulli/tahlul
 • أَنْتُمَاتَهُلَّا
  antumaatahullaa
 • هُمَايَهُلَّا
  humaayahullaa
 • هُمَاتَهُلَّا
  humaatahullaa
 • نَحْنُنَهُلَّ/نَهُلِّ/نَهْلُلْ
  naHnunahulla/nahulli/nahlul
 • أَنْتُمْتَهُلُّوا
  antumtahulluu
 • أَنْتُنَّتَهْلُلْنَ
  antunnatahlulna
 • هُمْيَهُلُّوا
  humyahulluu
 • هُنَّيَهْلُلْنَ
  hunnayahlulna

Past

 • أَنَاهُلِلْتُ
  anahuliltu
 • أَنْتَهُلِلْتَ
  antahulilta
 • أَنْتِهُلِلْتِ
  antihulilti
 • هُوَهُلَّ
  huwahulla
 • هِيَهُلَّتْ
  hiyahullat
 • أَنْتُمَاهُلِلْتُمَا
  antumaahuliltumaa
 • هُمَاهُلَّا
  humaahullaa
 • هُمَاهُلَّتَا
  humaahullataa
 • نَحْنُهُلِلْنَا
  naHnuhulilnaa
 • أَنْتُمْهُلِلْتُمْ
  antumhuliltum
 • أَنْتُنَّهُلِلْتُنَّ
  antunnahuliltunna
 • هُمْهُلُّوا
  humhulluu
 • هُنَّهُلِلْنَ
  hunnahulilna

Present

 • أَنَاأُهَلُّ
  anaʾuhallu
 • أَنْتَتُهَلُّ
  antatuhallu
 • أَنْتِتُهَلِّينَ
  antituhalliina
 • هُوَيُهَلُّ
  huwayuhallu
 • هِيَتُهَلُّ
  hiyatuhallu
 • أَنْتُمَاتُهَلَّانِ
  antumaatuhallaani
 • هُمَايُهَلَّانِ
  humaayuhallaani
 • هُمَاتُهَلَّانِ
  humaatuhallaani
 • نَحْنُنُهَلُّ
  naHnunuhallu
 • أَنْتُمْتُهَلُّونَ
  antumtuhalluuna
 • أَنْتُنَّتُهْلَلْنَ
  antunnatuhlalna
 • هُمْيُهَلُّونَ
  humyuhalluuna
 • هُنَّيُهْلَلْنَ
  hunnayuhlalna

Subjunctive

 • أَنَاأُهَلَّ
  anaʾuhalla
 • أَنْتَتُهَلَّ
  antatuhalla
 • أَنْتِتُهَلِّي
  antituhallii
 • هُوَيُهَلَّ
  huwayuhalla
 • هِيَتُهَلَّ
  hiyatuhalla
 • أَنْتُمَاتُهَلَّا
  antumaatuhallaa
 • هُمَايُهَلَّا
  humaayuhallaa
 • هُمَاتُهَلَّا
  humaatuhallaa
 • نَحْنُنُهَلَّ
  naHnunuhalla
 • أَنْتُمْتُهَلُّوا
  antumtuhalluu
 • أَنْتُنَّتُهْلَلْنَ
  antunnatuhlalna
 • هُمْيُهَلُّوا
  humyuhalluu
 • هُنَّيُهْلَلْنَ
  hunnayuhlalna

Jussive

 • أَنَاأُهَلَّ/أُهَلِّ/أُهْلَلْ
  anaʾuhalla/ʾuhalli/ʾuhlal
 • أَنْتَتُهَلَّ/تُهَلِّ/تُهْلَلْ
  antatuhalla/tuhalli/tuhlal
 • أَنْتِتُهَلِّي
  antituhallii
 • هُوَيُهَلَّ/يُهَلِّ/يُهْلَلْ
  huwayuhalla/yuhalli/yuhlal
 • هِيَتُهَلَّ/تُهَلِّ/تُهْلَلْ
  hiyatuhalla/tuhalli/tuhlal
 • أَنْتُمَاتُهَلَّا
  antumaatuhallaa
 • هُمَايُهَلَّا
  humaayuhallaa
 • هُمَاتُهَلَّا
  humaatuhallaa
 • نَحْنُنُهَلَّ/نُهَلِّ/نُهْلَلْ
  naHnunuhalla/nuhalli/nuhlal
 • أَنْتُمْتُهَلُّوا
  antumtuhalluu
 • أَنْتُنَّتُهْلَلْنَ
  antunnatuhlalna
 • هُمْيُهَلُّوا
  humyuhalluu
 • هُنَّيُهْلَلْنَ
  hunnayuhlalna

Imperative

 • أَنْتَهُلَّ/هُلِّ/اُهْلُلْ
  antahulla/hulli/uhlul
 • أَنْتِهُلِّي
  antihullii
 • أَنْتُمَاهُلَّا
  antumaahullaa
 • أَنْتُمْهُلُّوا
  antumhulluu
 • أَنْتُنَّاُهْلُلْنَ
  antunnauhlulna

Participles

Active

 • هَالّ
  haall

Passive

 • مَهْلُول
  mahluul

Verbal noun

  إعلان
  تصريف الأفعال في كل الصيغ، الأزمنة و الضمائر.
  ابحث عن التعريف و الترجمة في السياق ل “هَلَّ”, مع أمثلة مستخرجة من التواصل الواقعي
  إعلان