الأفعال الفرنسية الأكثر استخداما من grimper إلى rationaliser | تصريف Reverso

X
صرّف
قائمة الأفعال الأكثر استعمالا 1-250, 251-500, 501-750, 751-1000
 1. grimper
 2. guérir
 3. guider
 4. habiller
 5. habiter
 6. habituer
 7. haïr
 8. harmoniser
 9. honorer
 10. identifier
 11. ignorer
 12. illustrer
 13. imaginer
 14. imiter
 15. immobiliser
 16. impartir
 17. implanter
 18. impliquer
 19. importer
 20. imposer
 21. imprimer
 22. inciter
 23. inclure
 24. incomber
 25. incorporer
 26. indemniser
 27. indiquer
 28. induire
 29. infliger
 30. influencer
 31. informer
 32. initier
 33. innover
 34. inquiéter
 35. inscrire
 36. insérer
 37. inspirer
 38. installer
 39. instaurer
 40. intégrer
 41. intensifier
 42. interagir
 43. interdire
 44. intéresser
 45. interpréter
 46. interroger
 47. interrompre
 48. intervenir
 49. introduire
 50. inventer
 51. inverser
 52. investir
 53. inviter
 54. invoquer
 55. isoler
 56. jeter
 57. joindre
 58. jouer
 59. jouir
 60. juger
 61. justifier
 62. lâcher
 63. laisser
 64. lancer
 65. laver
 66. léguer
 67. léser
 68. lever
 69. libérer
 70. lier
 71. limiter
 72. lire
 73. livrer
 74. localiser
 75. loger
 76. louer
 77. lutter
 78. maintenir
 79. maîtriser
 80. manager
 81. manger
 82. manifester
 83. manipuler
 84. manquer
 85. marcher
 86. marier
 87. marquer
 88. masquer
 89. maudire
 90. maximiser
 91. mélanger
 92. mémoriser
 93. menacer
 94. ménager
 95. mener
 96. mentionner
 97. mentir
 98. mesurer
 99. mettre
 100. minimiser
 101. miser
 102. mobiliser
 103. moderniser
 104. modifier
 105. monter
 106. montrer
 107. motiver
 108. moudre
 109. mourir
 110. mouvoir
 111. multiplier
 112. nager
 113. naître
 114. naviguer
 115. négliger
 116. négocier
 117. neiger
 118. nettoyer
 119. neutraliser
 120. nier
 121. nommer
 122. normaliser
 123. noter
 124. notifier
 125. nourrir
 126. noyer
 127. nuire
 128. obéir
 129. obliger
 130. observer
 131. obtenir
 132. occuper
 133. octroyer
 134. oeuvrer
 135. officier
 136. offrir
 137. opérer
 138. opposer
 139. optimiser
 140. ordonner
 141. organiser
 142. orienter
 143. oublier
 144. ouïr
 145. ouvrir
 146. paître
 147. paraître
 148. parcourir
 149. pardonner
 150. parfaire
 151. parler
 152. partager
 153. participer
 154. partir
 155. parvenir
 156. passer
 157. payer
 158. pêcher
 159. peindre
 160. peler
 161. penser
 162. percer
 163. percevoir
 164. perdre
 165. perfectionner
 166. permettre
 167. perpétuer
 168. personnaliser
 169. persuader
 170. perturber
 171. peser
 172. piéger
 173. piloter
 174. placer
 175. plaider
 176. plaire
 177. plancher
 178. planifier
 179. planter
 180. pleurer
 181. pleuvoir
 182. plier
 183. porter
 184. poser
 185. positionner
 186. posséder
 187. poursuivre
 188. pourvoir
 189. pousser
 190. pouvoir
 191. pratiquer
 192. préciser
 193. prédire
 194. préférer
 195. prélever
 196. prendre
 197. préoccuper
 198. préparer
 199. prescrire
 200. présenter
 201. préserver
 202. présider
 203. presser
 204. prétendre
 205. prêter
 206. prévaloir
 207. prévenir
 208. prévoir
 209. prier
 210. priver
 211. privilégier
 212. procéder
 213. procurer
 214. produire
 215. profiter
 216. progresser
 217. projeter
 218. prolonger
 219. promener
 220. promettre
 221. promouvoir
 222. prononcer
 223. proposer
 224. proroger
 225. prospérer
 226. protéger
 227. prouver
 228. provoquer
 229. publier
 230. punir
 231. purger
 232. qualifier
 233. quantifier
 234. quitter
 235. raccorder
 236. racheter
 237. raconter
 238. ralentir
 239. ramasser
 240. ramener
 241. ranger
 242. rappeler
 243. rapporter
 244. rapprocher
 245. rassembler
 246. rassurer
 247. rater
 248. ratifier
 249. rationaliser
إعلان